Uczelnie prowadzące kierunek unikatowy Ekonomiczna analiza prawa zapewniają absolwentowi dobry start w samodzielne prowadzenia działalności gospodarczej, pracy w organizacjach oraz korporacjach międzynarodowych, dzięki nabyciu wiedzy z zakresu prawa i ekonomii. Kandydaci powinni pamiętać o tym, że już na początku pierwszego semestru przypada się wiedza na poziomie rozszerzonym z zakresu: wiedzy o społeczeństwie, historii, prawa, a także matematyki oraz ekonomii. Aby dowiedzieć się czegoś więcej na temat Ekonomicznej Analizy Prawa, czytaj dalej!

Sprawdź podobne kierunki studiów:
Prawo
Ekonomia

W trakcie studiów:

Podczas studiów studenci zapoznają się z zagadnieniami ekonomicznymi, prawnymi oraz związanymi z kierunkami pokrewnymi, które w przyszłości pozwolą im na samorealizację zawodową.

Po studiach:

Absolwent znajdzie pracę:
- prowadząc własną działalność gospodarczą,
- pracując w strukturach administracyjnych zarówno publicznych, jak i prywatnych.
Absolwent znajdzie pracę m.in. prowadząc własną działalność gospodarczą, pracując w strukturach administracyjnych zarówno publicznych, jak i prywatnych.

Komentarze obsługiwane przez CComment