Uniwersytet Gdański uruchomił nowy kierunek łączący wiedzę z ekonomii, informatyki i matematyki. Jeśli chcesz wybrać studia ekonomiczne, najbardziej zainteresują Cię trzy ścieżki studiów licencjackich - Eksploracja danych w finansach i ubezpieczeniach, Matematyka ekonomiczna i Analiza danych. Można też wybrać unikalny kierunek matematyka finansowa na studiach magisterskich.


Ekonomia nie jest wcale, jak można by sądzić, nauką o charakterze ścisłym. Chociaż posługuje się analizą matematyczną, która należą do metod ilościowych, uznawana jest za dziedzinę społeczną. Dlaczego? Ponieważ to właśnie działanie człowieka lub społeczności jest przedmiotem analiz ekonomicznych. Dotyczą one produkcji, dystrybucji oraz konsumpcji dóbr. Studia ekonomiczne cechują się dużą uniwersalnością. Stwarzają świetne podstawy zarówno teoretyczne, jak i praktyczne do wykonywania bardzo wielu zawodów. Zapraszamy do dalszej lektury artykułu! 


Przygotowanie do studiów ekonomicznych

Ponieważ w szkołach średnich nie ma przedmiotów w sposób ścisły powiązany z ekonomią, uczelniane komisje rekrutacyjne posiłkują się wynikami egzaminów maturalnych z innych zakresów. Oczywiście przyszły maturzysta, decydując się na studia ekonomiczne powinien sprawdzić, w jaki sposób komisja kwalifikacyjna będzie liczyć punkty rankingowe w trakcie rekrutacji. Kandydatowi na Ekonomię nie powinny być obce aktualne wydarzenia gospodarcze w kraju i na świecie, powinien on także znać dobrze matematykę oraz wykazywać zdolność do analitycznego patrzenia na postawione przed nim problemy.

Studia na kierunku Ekonomia

Studia ekonomiczne, pod względem formalnym, niczym nie różnią się od innych kierunków. Żacy uczestniczą w wykładach, ćwiczeniach, seminariach i lektoratach z języków obcych. Przedmioty, które trzeba zdać w trakcie nauki są bardzo różne, w zależności od uczelni. Z pewnością jednak trzeba oponować wiedzę z zakresu makro i mikroekonomii, prawa finansowego, ekonometrii, statystyki, rachunkowości, finanse publiczne oraz techniki informacyjne w zastosowaniach ekonomicznych.

Absolwent Ekonomii

Ekonomista ma szansę zostać cenionym pracownikiem pionów analitycznych, wykonawczych i operacyjnych firm funkcjonujących w licznych branżach. Wiedza ekonomiczna może mieć także bardzo ważne zastosowania naukowe. Nieprzypadkowo jedną z dziedzin, w których przyznaje się nagrodę Nobla jest właśnie ekonomia. Ekonomista może być niezwykle poszukiwanym człowiekiem na rynku pracy. Składniki jego sukcesu to dobra uczelnia macierzysta, CV pełne praktyk i staży, portfolio studenckich projektów oraz znajomość języków obcych. Do zalet osobowości i intelektu ekonomisty należą bez wątpienia talent do analitycznego myślenia, duża wiedza o lokalnych i globalnych uwarunkowaniach gospodarczych, umiejętność łączenia ze sobą faktów, pracowitość i cierpliwość.

ul. Jagiellońska 57/59
03-301 Warszawa
Tags: ekonomia

Komentarze obsługiwane przez CComment