Studia na kierunku Ekonometria  są wyjątkowo ciekawe i jako jedne z niewielu otwierają szeroką gamę możliwości dalszej specjalizacji. Studia te są atrakcyjną propozycją dla osób pragnących zdobyć wiedzę z kilku pozornie odległych dziedzin, począwszy od ekonomii, zarządzania i finansów, poprzez informatykę, matematykę, a na ekonometrii i metodach ilościowych kończąc.

W trakcie studiów:
Student zdobywa wiedzę z zakresu różnorodnych metod ilościowych oraz informatyki użytkowej i uczy się ją wykorzystać do analizy i przewidywania zjawisk gospodarczych na różnych szczeblach zarządzania Uczy się również prowadzić prace prognostyczne i analizy symulacyjne w zakresie krótkookresowych i długofalowych przemian strukturalnych.


Po studiach:
Absolwent jest przygotowany do pracy w:
- organizacjach gospodarczych,
- organizacjach społecznych i politycznych,
- bankach,
- firmach consultingowych.

Komentarze obsługiwane przez CComment