×

Uwaga

Could not instantiate mail function.
Fizyka ekologiczna albo w skrócie Ekofizyka, to podejście do ekologii, opierające się na wykorzystaniu metod fizyki do badania wpływu człowieka na środowisko i jego ochronę.
Absolwenci kierunku będą przygotowani do zdobycia certyfikatów państwowych w zakresie sporządzania ocen oddziaływania na środowisko, wykonywania operatów ochrony powietrza atmosferycznego, wykonywania operatów ochrony przed hałasem, wykonywania świadectw energetycznych i wiele innych wprowadzanych do polskich przepisów na mocy dyrektyw Unii Europejskiej. Z dyplomem w dziedzinie Ekofizyki można szukać zatrudnienia w różnych sektorach przemysłu i administracji państwowej, samorządów i firm lub jako pracownik naukowy rozwijający tę młodą dziedzinę wiedzy.
W trakcie studiów:
Na kierunku Ekofizyka, po zdobyciu elementarnej wiedzy z zakresu fizyki, studenci poznają metody fizyczne ochrony i kształtowania środowiska naturalnego człowieka. Studenci Ekofizyki będą zgłębiać takie dziedziny nauki jak m.in. akustyka (ochrona przed hałasem i drganiami), nowe metody recyclingu, wykorzystanie alternatywnych źródeł energii czy ochrona radiologiczna

Po studiach:

Absolwent znajdzie pracę:
- w różnych sektorach przemysłu,
- w administracji państwowej, samorządów i firm,
- jako pracownik naukowy rozwijający tę młodą dziedzinę wiedzy.
{eduquery id=441|citydetection=Y|provincedetection=Y|template=3}
  {eduquery id=441|provincedetection=Y|card=Y|priority=2|size=1} {eduquery id=441|provincedetection=Y|card=Y|priority=1|size=1} {eduquery_other1}

Komentarze obsługiwane przez CComment