Edytorstwo to ciekawy kierunek dla maturzystów, osób po studiach licencjackich oraz wszystkich mogących pochwalić się tytułem magistra lub inżyniera. By dostać się na pierwszy stopień edukacji akademickiej należy przystąpić do konkursu świadectw dojrzałości. Największą wagę podczas rekrutacji przykłada się do przedmiotów humanistycznych. Drugi etap edukacji to dwuletnie studia uzupełniające. Licencjaci mają możliwość zdobycia tytułu magistra albo na jednolitym kierunku Edytorstwo, albo w ramach filologii polskiej, gdzie edytorstwo ma najczęściej status specjalizacji. 
W trakcie studiów:
Absolwenci studiów wyższych, najlepiej humanistycznych lub technicznych, mogą wybrać Edytorstwo w ramach studiów podyplomowych. Studentem Edytorstwa powinna zostać osoba zainteresowana problematyką publikowania treści za pomocą różnych technik i technologii oraz pragnąca związać przyszłość z branżą wydawniczą, poligraficzną lub medialną. Na pewno najłatwiej na tych studiach będą mieć miłośnicy humanistyki, gdyż Edytorstwo powiązane jest z tą dziedziną nauki. Niemniej umysły ścisłe także znajdą tutaj coś dla siebie. Studia mają charakter praktyczny. Wszystkie zagadnienia teoretyczne można w szybki sposób skonfrontować z rzeczywistością za pomocą nowoczesnego sprzętu komputerowego i oprogramowania niezbędnego w zawodzie wydawcy, edytora czy też drukarza. Na kierunku Edytorstwo na brak zajęć na pewno nie będzie można narzekać.

Bardzo dużo czasu studenci poświęcą blokowi przedmiotów humanistycznych, na którym przypomną sobie nie tylko historię polskiego drukarstwa, ale również poszerzą wiadomości na temat literatury polskiej i zagranicznej na przestrzeni wieków. Wyruszą też w podróż po współczesnym rynku wydawniczym. Zapoznają się z ofertą wydawniczą największych firm z branży. Poznają nowości i zapowiedzi. Najcenniejsze umiejętności nabędą jednak dzięki zajęciom praktycznym. Między innymi zyskają zdolność samodzielnej edycji konkretnych tekstów za pomocą komputerowego ich przetwarzania i składania. W trosce o jak najlepszy poziom wykształcenia przyszłych edytorów wiele uczelni oferuje ciekawe praktyki i staże. Dzięki nim studenci Edytorstwa mogą poznać pracę w redakcjach, wydawnictwach, czy też drukarniach, podnosząc tym samym swoją wartość na rynku pracy.
 
Po studiach:
Niezależnie od wyboru absolwent ma pełne prawo do wykonywania zawodu edytora. Absolwenci Edytorstwa chętnie podejmują pracę w wydawnictwach, w mediach oraz w branży poligraficznej. Często także można ich spotkać w różnych instytucjach badawczych lub naukowych. Liczne grono adeptów Edytorstwa zasila placówki trudniące się analizą danych. Studia na kierunku Edytorstwo najlepiej przygotowują do pracy na stanowiskach: edytora, korektora, redaktora, osoby składającej materiały przeznaczone do druku oraz specjalisty do spraw promocji publikacji wydawniczych.

Komentarze obsługiwane przez CComment