×

Uwaga

Could not instantiate mail function.
Kierunek Edukator domowy jest przeznaczony dla osób, które cechuje cierpliwość i zaangażowanie w pracy z dzieckiem, uczciwość oraz profesjonalizm, które zechcą swoją miłość do dziecka, troskę oraz zaangażowanie na rzecz kreatywnego wspierania jego rozwoju przelać na pracę w rodzinach potrzebujących profesjonalnego wsparcia. Studia skierowane są do zainteresowanych uzyskaniem uprawnień do pracy w charakterze Edukatora domowego (Guwernera).

W trakcie studiów:
Program studiów na kierunku Edukator domowy obejmuje następujące zagadnienia realizowane w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów, są to m.in.: przedmioty zadań opiekuńczych (opieka nad dzieckiem w okresie niemowlęcym, wczesnodziecięcym, podstawy racjonalnego żywienia, pierwsza pomoc przedmedyczna), przedmioty zadań diagnostyczno-prognostycznych (pomoc rodzicom dziecka niepełnosprawnego, kontrola rozwoju dziecka, komunikacja z małym dzieckiem - dialog, psychologia kliniczna małego dziecka, etyka) , przedmioty zadań wychowawczo-kształcących (współpraca z rodziną, metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej, edukacja plastyczna i techniczna, muzyczna, metodyka nauczania dziecka języka obcego).

Po studiach:
Absolwent kierunku Edukator domowy uzyskuje profesjonalne przygotowanie do samodzielnego pełnienia funkcji opiekuńczo-kształcących w pracy z dzieckiem w wieku od 0 do 5/6 lat, w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb dziecka i rodziny. Absolwent kursu uzyskuje przygotowanie teoretyczne i umiejętności praktyczne umożliwiające prawidłową realizację:
- funkcji opiekuńczych (dbałość o zdrowie i rozwój dziecka, bezpieczeństwo, rekreację, pomoc rodzinie w opiece nad noworodkiem, w okresie poporodowym),
- funkcji wychowawczych (kreatywne spędzanie czasu z dzieckiem, organizowanie działań wspierających rozwój emocjonalny dziecka, twórcza aktywność),
- funkcji wspierających rozwój poznawczy dziecka w wieku od 0 do 5/6 lat, poprzez: opanowanie umiejętności rozpoznawania trudności w uczeniu się i zapobiegania ich powstawaniu oraz posługiwania się pomocami dydaktycznymi w codziennej praktyce w wybranym zakresie.
Absolwent jest przygotowany do samodzielnego pełnienia roli opiekuna oraz edukatora domowego, który zna i potrafi realizować zadania opiekuńcze, profilaktyczne i korekcyjno-kompensacyjne oraz korzystać z narzędzi wspierających rozwój dziecka.
{eduquery id=649|citydetection=Y|provincedetection=Y|template=3}
  {eduquery id=649|provincedetection=Y|card=Y|priority=2|size=1} {eduquery id=649|provincedetection=Y|card=Y|priority=1|size=1} {eduquery_other1}

Komentarze obsługiwane przez CComment