×

Uwaga

Could not instantiate mail function.

Kierunek ten przygotowuje studentów do zarządzania zasobami informacyjnymi oraz wiedzą w różnych gałęziach przemysłu, administracji gospodarczej i nauce oraz kierowania zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone - w tym związane z pozyskiwaniem i przetwarzaniem informacji. Studenci przygotowywani są także do administrowania i obsługi systemów informatycznych stosowanych w przemyśle, szkolnictwie lub bankowości. Kandydatom przyda się wiedza i łatwe przyswajanie wiadomości z zakresu nauk ścisłych. Chciałbyś w przyszłości rozpocząć takie studia?

W trakcie studiów:
matematyka, fizyka, chemia, zarządzanie środowiskiem, organizacja pracy, zarządzanie i ergonomia, ekonomia, nauka o materiałach, inżynieria wytwarzania, mechanika techniczna oraz wytrzymałość materiałów, grafika inżynierska oraz konstrukcja i eksploatacja maszyn, informatyka i systemy informatyczne, programowanie i programy użytkowe, techniki multimedialne, sieci komputerowe i aplikacje sieciowe, komputerowe wspomaganie w technice i nowoczesne techniki informatyczne, elektrotechnika i elektronika, zarządzanie produkcją, usługami i personelem, kształtowanie i badanie struktury i własności materiałów, automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych, mechatronika i napędy maszyn, komputerowe wspomaganie w dydaktyce;

Po studiach:

Po ukończeniu tego kierunku można znaleźć zatrudnienie jako:
- administrator systemów informatycznych w małych i średnich przedsiębiorstwach,
- administrator szkolnych sieci informatycznych,
- administrator systemów informatycznych w administracji oświatowej, samorządowej oraz państwowej,
- projektant w przemyśle oraz przemysłowym zapleczu badawczym,
- w administracji państwowej,
- nauczyciel przedmiotów technicznych w szkole podstawowej i gimnazjum,
- nauczyciel informatyki w szkole podstawowej i gimnazjum,
- nauczyciel przedmiotów kierunkowych w szkolnictwie zawodowym.

Komentarze obsługiwane przez CComment