×

Uwaga

Could not instantiate mail function.

Kandydat wybierający się na ten kierunek powinien przede wszystkim posiadać umiejętności manualne i ogólne zdolności plastyczne (rysowanie, malowanie). Przyda się także wyobraźnia i wrażliwość przestrzenna oraz duże pokłady kreatywności. Najważniejsze jednak wydają się ogólnie rozumiane uzdolnienia twórcze i chęć tworzenia oraz ciekawość i chęć poznania. Oprócz talentu plastycznego, warto pamiętać o tym, że na Edukacji artystycznej w zakresie sztuki plastycznej pojawiają się treści pedagogiczne, a część absolwentów pracuje w placówkach dydaktycznych.

W trakcie studiów:

historia sztuki, antroposfera i ikonosfera, percepcja wizualna i twórczość artystyczna, upowszechnianie, animacja i promocja kultury wizualnej, rysunek, malarstwo, grafika, rzeźba, struktury wizualne, intermedia, projektowanie graficzne, fotografia, multimedia, kultura i sztuka współczesna, projekty twórcze, kreacje wizualne i multimedialne;

Po studiach:

Absolwent może podjąć pracę w charakterze:
- pedagoga-artysty w dającym średnie wykształcenie szkolnictwie artystycznym, ośrodkach i instytucjach kultury, sztuki i edukacji pozaszkolnej,
- animatora działań twórczych w placówkach pozaszkolnych (muzeach, ośrodkach kultury, ogniskach plastycznych itp.),
- promotora twórczości plastycznej na rynku sztuki (w galeriach, muzeach, aukcjach, czasopismach specjalistycznych),
- krytyka sztuki (w mass-mediach, strukturach promocyjnych i reklamowych),
- nauczyciela w zakresie edukacji artystycznej w szkołach ogólnokształcących,
- grafika lub projektanta scenografii,
- współtwórcy filmów animowanych.

Ukończenie tego kierunki pozwala też absolwentom prowadzić samodzielną, twórczą pracę zawodową.

Uwaga! Z tym kierunkiem wiąże się pewne ryzyko - używane w tej pracy środki (farby, lakiery, rozpylacze, kleje, substancje chemiczne) mogą zawierać czynniki alergenne, szkodliwe gazy i pyły. Kandydat powinien sprawdzić czy jest na coś uczulony, żeby w trakcie studiów nie musiał z nich zrezygnować.

Komentarze obsługiwane przez CComment