×

Uwaga

Could not instantiate mail function.

Kandydatowi na ten kierunek przyda się przede wszystkim posiadanie tzw. słuchu muzycznego. Ogromnie ważna jest też inicjatywa twórcza i umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów, zwłaszcza z dziećmi. Po ukończeniu tego typu studiów można mieć z nimi dużo do czynienia. Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej to kierunek łączący treści pedagogiczne z zajęcia muzycznymi, np. z gry na instrumencie, śpiewu czy historii i teorii muzyki. Jeśli jesteś muzykalny i chciałbyś pracować z dziećmi w przyszłości, być może jest to kierunek dla Ciebie?

W trakcie studiów:

fortepian, harmonia, historia muzyki, analiza dzieła muzycznego, kształcenie słuchu, literatura muzyczna, chór/zespoły instrumentalne, dyrygentura/dyrygowanie, czytanie partytur, instrumentacja, nauka akompaniamentu z czytaniem a vista, zajęcia muzyczno-ruchowe, instrumenty szkolne, historia kultury, specjalistyczna literatura muzyczna, interpretacja tekstu literackiego z dykcją, improwizacja fortepianowa, propedeutyka kompozycji i aranżacji, komunikacja społeczna i organizacja imprez, promocja i marketing dóbr kultury;

Po studiach:
Absolwent tego kierunku znajdzie pracę jako:
- animator kultury muzycznej,
- organizator festiwali, konkursów i imprez muzycznych,
- nauczyciel zajęć dydaktycznych i ogólnomuzycznych w szkole muzycznej pierwszego i drugiego stopnia,
- pedagog w placówce przedszkolnej,
- nauczyciel rytmiki,
- menedżer zespołów wokalnych, instrumentalnych i wokalno-instrumentalnych.

Komentarze obsługiwane przez CComment