×

Uwaga

Could not instantiate mail function.

W związku z postępującą integracją Unii Europejskiej zwiększa się zapotrzebowanie na pracowników, którzy potrafią sprawnie poruszać się na arenie międzynarodowej. Absolwenci tego kierunku zdobywają wiedzę z zakresu ogólnie pojętych stosunków międzynarodowych w wymiarze regionalnym, kontynentalnym i światowym. Oprócz wiedzy teoretycznej mają także szansę ćwiczyć praktyczne umiejętności, jak np. zdolność prowadzenia dyskusji, rozwiązywania konfliktów czy zasady savoir-vivre. Duży nacisk kładzie się oczywiście na naukę języków obcych: europejskich i pozaeuropejskich.

W trakcie studiów:

współczesna dyplomacja, prawo gospodarcze Unii Europejskiej, protokół dyplomatyczny, korespondencja dyplomatyczna, bezpieczeństwo międzynarodowe, służba konsularna, dyplomacja dwustronna i wielostronna, historia dyplomacji, sztuka dyplomacji, prawo dyplomatyczne i konsularne, kultura osobista, sztuka rozwiązywania konfliktów, protokół dyplomatyczny, polskie służby dyplomatyczne i konsularne;

Po studiach:
Absolwent może znaleźć zatrudnienie w:
- służbach dyplomatycznych i konsularnych,
- organizacjach międzynarodowych (ONZ, NATO, UE),
- administracji publicznej,
- prasie, radiu, telewizji,
- wszelkich organach wewnętrznych i zewnętrznych polityki zagranicznej Polski.

Komentarze obsługiwane przez CComment