×

Uwaga

Could not instantiate mail function.

Myślisz o kierunku związanym z chemią? Dobry pomysł, bo to bardzo ciekawe i innowacyjne studia, dające możliwości rozwoju, a później zdobycia dobrego zawodu, poszukiwanego na rynku pracy. Na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej możesz studiować nie tylko chemię, ale i cztery inne praktyczne kierunki: technologię chemiczną, chemię budowlaną, nanotechnologię oraz ochronę środowiska. Na każdym z pięciu kierunków możesz zdobyć tytuł inżyniera, a wydłużając studia o 3 lub 4 semestry ? tytuł magistra. Jeśli pociąga cię kariera naukowa lub praca na wyspecjalizowanych stanowiskach w przemyśle, możesz kontynuować studia na kierunkach: chemia i technologia chemiczna, i po czterech latach obronić rozprawę doktorską.


Myślisz o studiach chemicznych, ale obawiasz się czy znajdziesz po nich dobrą pracę? Istnieją różne kierunki studiów, które wiążą się z chemią w najrozmaitszy sposób. Wybierając je warto pomyśleć, jaka przyszłość zawodowa najbardziej odpowiada Twoim predyspozycjom - podpowiadają eksperci z Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego.


Technologia chemiczna jest największym i najchętniej wybieranym kierunkiem studiów na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej PK, który specjalizuje się w kształceniu studentów oraz prowadzeniu badań. Od ponad pięćdziesięciu lat szkoli się tam wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynierską dla szybko rozwijającego się przemysłu chemicznego w południowym regionie Polski. Nic nie stoi na przeszkodzie, abyś i Ty do nich dołączył!


Szkolna nauka nie daje wyobrażenia na temat studiów chemicznych. Niedofinansowane placówki edukacyjne nie mogą pozwolić sobie na wyposażenie laboratoriów, czy zakup odpowiednich preparatów. Lekcje prowadzone są ciasnych i przepełnionych klasach, dlatego, z konieczności, ich tematyka koncentruje się wokół teorii. Poza tym - nie ma co ukrywać, nauczycielowi łatwiej jest przedstawić kilka wzorów na tablicy niż przygotować odpowiednie eksperymenty, pozwalające na zilustrowanie opisanych w teorii reakcji. Przyczyny przedstawione powyżej nie zrażają jednak znacznej ilości abiturientów.


Jak dostać się na studia chemiczne?

Zapoznaj się z ogłoszeniami komisji rekrutacyjnej na wybranej przez siebie uczelni, zobacz koniecznie, które przedmioty maturalne zyskują największą wagę w trakcie obliczania średniej z egzaminu dojrzałości i zabierz się za solidną naukę! Dobre przygotowanie do matury zapewnia sukces rekrutacyjny. Pomimo tego, że języki obce nie zawsze są premiowane na liście rankingowej, nie wolno Ci zapomnieć, że język angielski, niemiecki, czy francuski to Twoja przepustka na świat.

Jak przebiega nauka na Chemii?

Przygotuj się na olbrzymią ilość pracy w laboratoriach. Zajęcia o charakterze praktycznym są nie tylko najistotniejszym, ale także najciekawszym elementem studiów. W trakcie nauki samodzielnie i pod nadzorem nauczycieli przeprowadzisz setki doświadczeń! Opanujesz chemię organiczną i nieorganiczną, podstawy krystalografii, chemię analityczną, materiałów, elektrochemię, biochemię, chemię fizyczną, a w zakresie teoretycznym udoskonalisz swoje umiejętności matematyczne.

Kariera zawodowa chemika

Nie każdy chemik ma tak ciekawe życie jak Walter White, bohater świetnego serialu Breaking Bad. Trzeba jednak przyznać, że umiejętności chemiczne niezbędne są w uprawianiu niektórych zawodów branży farmaceutycznej i medycznej. Chemicy zatrudniani są najczęściej przez różne gałęzie przemysłu. Niektórzy, po ukończeniu odpowiedniego przygotowania, wybierają pracę dydaktyczną na uczelniach oraz w publicznych i niepublicznych placówkach edukacyjnych.

Komentarze obsługiwane przez CComment