Wybierając kierunek Ceramika student zdobędzie wiedzę specjalistyczną dotyczącą dość niewielkiej, choć bardzo istotnej gałęzi przemysłu jaką jest produkcja ceramiczna. Materiały ceramiczne są szczególnie cenione ze względu na swoją różnorodność i trwałość. Jest to kierunek o tyle odrębny od inżynierii materiałowej czy technologii chemicznej, że ceramika wytwarzana jest w wyniku procesów, które nie są charakterystyczne jednocześnie dla produkcji masowej. Ceramika to studia zdecydowanie dla osób z talentem artystycznym oraz technicznymi zdolnościami.

W trakcie studiów:

Grafika inżynierska
Propedeutyka nauk materiałowych
Historia ceramiki, szkła i budownictwa
Chemia nieorganiczna
Wstęp do ceramiki i inżynierii materiałowej
Diagramy fazowe
Termodynamika
Krystalografia
Chemia fizyczna
Nauka o materiałach
Grafika inżynierska
Propedeutyka nauk materiałowych
Historia ceramiki, szkła i budownictwa
Chemia nieorganiczna
Wstęp do ceramiki i inżynierii materiałowej
Diagramy fazowe
Termodynamika
Krystalografia
Chemia fizyczna
Nauka o materiałach

Po studiach:

Po ukończeniu studiów absolwent znajdzie pracę m.in. w zakładach budowlanych, w branży górniczej, metalowej i hutniczej, w przemyśle szkła.

Komentarze obsługiwane przez CComment