W Bydgoszczy możesz studiować na kierunkach licencjackich, inżynierskich, magisterskich, podyplomowych, prowadzonych przez uczelnie państwowe i prywatne.

Lista wszystkich dostępnych w Bydgoszczy kierunków studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich

Bydgoskie kierunki studiów, jakie masz do wyboru:

Administracja i samorządność,Prawo i administracja,Zarządzanie publiczne
Analityka chemiczna,Chemia żywności,Chemiczne,Techniczne,Technologia chemiczna,Technologia żywności i żywienie człowieka
Analityka medyczna,Medyczne
Architektura i urbanistyka,Techniczne
Architektura krajobrazu,Artystyczne,Projektowanie krajobrazu,Ścisłe i przyrodnicze
Architektura wnętrz,Artystyczne
Artystyczne
Artystyczne,Edukacja artystyczna
Artystyczne,Ekonomiczno-biznesowe,Marketing i public relations (PR),Wzornictwo (design)
Artystyczne,Muzyka i taniec
Artystyczne,Wzornictwo (design)
Automatyka i robotyka,Elektroniczne,Elektronika,Techniczne
Bezpieczeństwo żywności,Ścisłe i przyrodnicze
Bezpieczeństwo,Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)
Bezpieczeństwo,Bezpieczeństwo narodowe i wewnętrzne
Bezpieczeństwo,Cyberbezpieczeństwo
Bezpieczeństwo,Edukacja dla bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo,Inżynieria i systemy bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo,Kryminalistyka i kryminologia
Bezpieczeństwo,Wojskowe,Wojskowość
Biologia medyczna,Biotechnologia,Biotechnologiczne,Medyczne,Ścisłe i przyrodnicze
Biologia,Biologiczne,Ścisłe i przyrodnicze
Biotechnologia,Biotechnologiczne,Ścisłe i przyrodnicze
Biznesowe,Ekonomiczno-biznesowe,Zarządzanie
Budowlane,Budownictwo,Techniczne
Budowlane,Inżynieria i gospodarka wodna,Techniczne
Chemiczne,Inżynieria materiałowa,Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami (OZE),Ścisłe i przyrodnicze,Techniczne,Technologia chemiczna
Chemiczne,Techniczne,Technologia chemiczna
Dietetyka,Medyczne,Zdrowie+uroda (Health&beauty)
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna,Humanistyczno-społeczne
Edukacja artystyczna,Pedagogiczne
Ekonomia,Ekonomiczne,Ekonomiczno-biznesowe
Ekonomiczno-biznesowe,Finanse i rachunkowość
Ekonomiczno-biznesowe,Finanse i rachunkowość,Prawo i administracja>Prawnicze,Prawo w biznesie
Ekonomiczno-biznesowe,Human resources (HR),Humanistyczno-społeczne,Psychologia,Psychologiczne
Ekonomiczno-biznesowe,Inżynieria produkcji,Techniczne,Zarządzanie i inżynieria produkcji
Ekonomiczno-biznesowe,Ścisłe i przyrodnicze,Technologia żywności i żywienie człowieka,Towaroznawstwo
Ekonomiczno-biznesowe,Zarządzanie
Elektroniczne,Elektronika,Techniczne,Telekomunikacja
Elektroniczne,Elektrotechnika,Mechaniczne,Techniczne
Elektroniczne,Informatyczne (IT),Teleinformatyka (ICT)
Elektroniczne,Mechaniczne,Mechatronika,Techniczne
Energetyczne,Energetyka,Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami (OZE),Ścisłe i przyrodnicze,Techniczne
Energetyczne,Energetyka,Techniczne
Farmacja i chemia medyczna,Medyczne
Filologia angielska (anglistyka),Filologiczne
Filologia niemiecka (germanistyka),Filologiczne
Filologia polska (polonistyka),Filologiczne
Filologia rosyjska (rusycystyka),Filologiczne
Filologiczne,Lingwistyka stosowana
Filozofia, etyka, kognitywistyka,Humanistyczno-społeczne
Fizjoterapia,Medyczne
Fizjoterapia,Medyczne,Psychologiczne
Fizyczne,Fizyka medyczna (RTG, EEG),Medyczne
Fizyczne,Fizyka,Fizyka medyczna (RTG, EEG),Medyczne,Ścisłe i przyrodnicze
Fizyczne,Fizyka,Ścisłe i przyrodnicze
Geodezja i kartografia,Techniczne
Geografia,Ścisłe i przyrodnicze
Historia, archeologia,Historyczne,Humanistyczno-społeczne
Hotelarstwo, turystyka, sport,Turystyka i rekreacja
Hotelarstwo, turystyka, sport,Wychowanie fizyczne
Humanistyczno-społeczne,Kulturoznawstwo i ochrona dóbr kultury
Humanistyczno-społeczne,Kulturoznawstwo i ochrona dóbr kultury,Zarządzanie publiczne,Zarządzanie w kulturze i sztuce
Humanistyczno-społeczne,Politologia
Humanistyczno-społeczne,Praca socjalna, polityka społeczna, nauki o rodzinie
Humanistyczno-społeczne,Psychologia,Psychologiczne
Humanistyczno-społeczne,Stosunki międzynarodowe
Informatyczne (IT),Informatyka
Informatyczne (IT),Informatyka w biznesie
Informatyczne (IT),Informatyka,Techniczne
Inżynieria materiałowa,Techniczne
Inżynieria medyczna,Medyczne
Inżynieria środowiska,Techniczne
Kierunek lekarski,Medyczne
Kosmetologia,Medyczne,Zdrowie+uroda (Health&beauty)
Logistyczne i transportowe (TSL),Logistyka
Logistyczne i transportowe (TSL),Transport,Transportowe
Logopedia medyczna i audiologia,Medyczne
Logopedia,Pedagogiczne
Matematyka,Ścisłe i przyrodnicze
Mechaniczne,Mechanika i budowa maszyn,Techniczne
Medyczne,Pielęgniarstwo
Medyczne,Położnictwo
Medyczne,Ratownictwo medyczne
Medyczne,Zarządzanie medycyną i zdrowie publiczne
Nauczycielskie,Pedagogiczne,Pedagogika
Ochrona środowiska,Ścisłe i przyrodnicze
Optyka i optometria,Techniczne
Pedagogiczne,Pedagogika
Pedagogiczne,Pedagogika,Resocjalizacja
Prawo i administracja>Prawnicze,Prawo
Prawo i administracja>Prawnicze,Prawo w biznesie
Rolnictwo,Ścisłe i przyrodnicze
Ścisłe i przyrodnicze,Technologia żywności i żywienie człowieka
Ścisłe i przyrodnicze,Weterynaria
Ścisłe i przyrodnicze,Weterynaria,Zootechnika
Ścisłe i przyrodnicze,Zootechnika

Lista studiów podyplomowych w Bydgoszczy

Najpopularniejsze kierunki bezpłatne i płatne na studiach dziennych i zaocznych w Bydgoszczy to:
Administracja - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Administracja - Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
Analityka chemiczna i spożywcza - Politechnika Bydgoska im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
Analityka medyczna - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Bydgoszcz)
Architektura - Politechnika Bydgoska im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
Architektura krajobrazu - Politechnika Bydgoska im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
Architektura wnętrz - Politechnika Bydgoska im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
Audiofonologia - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Bydgoszcz)
Automatyka i elektronika - Politechnika Bydgoska im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
Bezpieczeństwo i higiena pracy - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Bezpieczeństwo narodowe- Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Bezpieczeństwo produktów zwierzęcych - Politechnika Bydgoska im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
Bezpieczeństwo wewnętrzne - Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
Biologia - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Biotechnologia - Politechnika Bydgoska im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
Biotechnologia - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Biotechnologia medyczna - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Bydgoszcz)
Budownictwo - Politechnika Bydgoska im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
Cyberdemokracja i studia nad rozwojem - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Design w biznesie - Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
Dietetyka - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Bydgoszcz)
Dyrygentura - Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Edukacja dla bezpieczeństwa i wiedza o społeczeństwie - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Edytorstwo - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Ekonomia - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Elektronika i telekomunikacja - Politechnika Bydgoska im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
Elektroradiologia - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Bydgoszcz)
Elektrotechnika - Politechnika Bydgoska im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
Energetyka - Politechnika Bydgoska im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
Farmacja - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Bydgoszcz)
Filologia angielska (anglistyka) - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Filologia polska (polonistyka) - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Filologia rosyjska (rusycystyka) - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Filozofia - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Finanse i rachunkowość - Politechnika Bydgoska im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
Finanse i rachunkowość - Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
Fizjoterapia - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Bydgoszcz)
Fizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowej - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Fizyka - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Geodezja i kartografia - Politechnika Bydgoska im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
Geografia - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Germanistyka - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Historia - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Informatyka - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Informatyka - Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
Informatyka stosowana - Politechnika Bydgoska im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
Informatyka w biznesie - Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Inspekcja weterynaryjna - Politechnika Bydgoska im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
Instrumentalistyka - Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy
Inżynieria bezpieczeństwa - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Inżynieria biomedyczna - Politechnika Bydgoska im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
Inżynieria materiałowa - Politechnika Bydgoska im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
Inżynieria materiałowa - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Inżynieria odnawialnych źródeł energii - Politechnika Bydgoska im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
Inżynieria środowiska - Politechnika Bydgoska im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
Inżynieria techniczno-informatyczna- Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Inżynieria zarządzania - Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
Jazz i muzyka estradowa - Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy
Kierunek lekarski - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Bydgoszcz)
Kompozycja i teoria muzyki - Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy
Kosmetologia - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Bydgoszcz)
Kryminologia - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Kulturoznawstwo - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Lingwistyka stosowana - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Logistyka - Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
Logopedia - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Matematyka - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Mechanika i budowa maszyn - Politechnika Bydgoska im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
Mechatronika - Politechnika Bydgoska im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
Mechatronika - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Ochrona środowiska - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Optometria - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Bydgoszcz)
Optyka okularowa z elementami optometrii - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Bydgoszcz)
Pedagogika - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Pedagogika - Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
Pedagogika opiekuńcza - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Pedagogika resocjalizacyjna- Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Pielęgniarstwo - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Bydgoszcz)
Politologia - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Położnictwo - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Bydgoszcz)
Praca socjalna - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Prawo - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Prawo w biznesie - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Prawo w biznesie - Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
Przetwórstwo tworzyw sztucznych - Politechnika Bydgoska im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
Przewodnictwo i pilotaż turystyczny - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Psychologia - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Psychologia - Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
Psychologia w biznesie - Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
Ratownictwo medyczne - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Bydgoszcz)
Rewitalizacja dróg wodnych - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Rolnictwo - Politechnika Bydgoska im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
Socjologia - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Stosunki międzynarodowe - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Technologia chemiczna - Politechnika Bydgoska im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
Technologia żywności i żywienia człowieka - Politechnika Bydgoska im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
Teleinformatyka - Politechnika Bydgoska im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
Terapia zajęciowa - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Bydgoszcz)
Towaroznawstwo spożywcze - Politechnika Bydgoska im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
Transport - Politechnika Bydgoska im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
Turystyka - Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
Turystyka i rekreacja - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Wojskoznawstwo - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Wokalistyka - Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy
Wychowanie fizyczne - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Wzornictwo - Politechnika Bydgoska im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
Zarządzanie - Politechnika Bydgoska im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
Zarządzanie - Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Zarządzanie i inżynieria produkcji - Politechnika Bydgoska im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
Zarządzanie kryzysowe w środowisku - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Zdrowie publiczne - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Bydgoszcz)
Zielarstwo i fitoterapia - Politechnika Bydgoska im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
Zoofizjoterapia - Politechnika Bydgoska im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
Zootechnika - Politechnika Bydgoska im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy

 

Komentarze obsługiwane przez CComment