Budownictwo zawsze cieszyło się dużym szacunkiem pośród wszystkich kierunków na politechnice. Jest to ścisła gałąź nauk akademickich, która kończyły się konkretną wiedzą, dająca ?fach? w ręce młodych inżynierów. Jednakże kierunek, kierunkowi nierówny. Na tle innych uczelni, Budownictwo na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej zdecydowanie się wyróżnia, dając gwarancję jakości oraz możliwości.


Budownictwo jest praktyczną dziedziną wiedzy technicznej. Umiejętności, posiadającego odpowiednie uprawnienia, absolwenta budownictwa pozwala mu na projektowanie np. konstrukcji betonowych i stalowych, kierowanie pracami budowlanymi w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, oczywiście w zależności od specjalizacji. Studia nie są łatwe. Do przyswojenia jest bardzo dużo wiedzy, która pochodzi ze zróżnicowanych źródeł. Okazją do uzupełnienia umiejętności zdobytych w trakcie studiów są obowiązkowe praktyki, które z założenia wprowadzają absolwenta na rynek pracy.


Zakres wiedzy i umiejętności absolwenta Budownictwa


Studia w zakresie Budownictwa wypełnione są zaawansowaną wiedzą techniczną i praktyczną. Student, aby uzyskiwać zaliczenia kolejnych lat studiów musi świetnie poznać matematykę, geometrię, materiałoznawstwo, mechanikę gruntów, geologię, geodezję oraz wiele innych dziedzin. Do jego obowiązków będzie w przyszłości należało dokonywanie obliczeń wytrzymałościowych dla różnych materiałów, kreślenie konstrukcji oraz projektowanie różnych rodzajów budowli takich jak drogi, obiekty kolejowe, mosty, wiadukty, czy inne obiekty wodne.

Humanistyczny polot w pracach budowniczych

Paradoksalnie - choć studia sprawiają wrażenie ścisłych i bardzo mocno wpisanych w inżynierię, trzeba w trakcie nauki wykazać się humanistycznym polotem, zwłaszcza realizując prace projektowe. Nie ma jednej, sztywno ustalonej sylwetki studenta Budownictwa. Są to studia, które stwarzają bardzo bogate możliwości rozwoju specjalizacyjnego, każdy więc znajdzie coś odpowiedniego dla siebie.

Branża budowlana i perspektywy zatrudnienia absolwentów Budownictwa

Polska należy do krajów rozwijających się, po wstąpieniu do Unii Europejskiej, branża budowlana zaczęła rozwijać się bardzo dynamicznie, przechodząc wszystkie fazy związane z euforią i kryzysem gospodarczym. Od momentu ustabilizowania się rynku, można w zawodach budowlanych, liczyć na stałą, dobrze płatną pracę. Oczywiście należy jej szukać, już w trakcie studenckich praktyk. Poznanie specyfiki lokalnej branży budowlanej, z pewnością pozwoli wybrać świetnego pracodawcę.

Komentarze obsługiwane przez CComment