Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki dba o wszechstronne wykształcenie dostępne w swojej ofercie edukacyjnej, dlatego stawia na różnorodne kierunki, czego najlepszym przykładem jest Biotechnologia przemysłowa. Z definicji jest to dyscyplina na pograniczu biologii, chemii i inżynierii chemicznej, co idealnie wpisuje się w profil uczelni, jednocześnie kształtując wysoko wykwalifikowane kadry przyszłych inżynierów i magistrów dla szybko rozwijającego się w południowym regionie Polski przemysłu chemicznego. Dołącz tam...


Biotechnologia to kierunek studiów, który łączy tradycyjne kompetencje technologiczne z umiejętnością wykorzystania organizmów żywych w przetwórstwie i produkcji żywności, materiałów przemysłowych, surowców, leków i wielu innych. Jeżeli chcecie dowiedzieć się jak przebiegają studia, jaka jest sylwetka absolwenta oraz jak prezentują się jego szanse na rynku pracy, zapraszamy do dalszej lektury tego tekstu. Studenci pierwszych semestrów przypominają sobie i poznają narzędzia matematyczne, pozwalające opisywać procesy technologiczne. Zapraszamy do lektury!


Na czym polega studiowanie Biotechnologii?

Fizyka, chemia i biologia to standardowe przedmioty kształcenia. Dodatkowo, do opanowania jest także rozległa wiedza z zakresu biochemii, mikrobiologii, ochrony środowiska oraz wielu innych dziedzin technicznych i przyrodniczych. Studenci poznają także najnowsze osiągnięcia inżynierii genetycznej. Kształcenie to nie tylko wykłady i ćwiczenia. Adepci Biotechnologii spędzają bardzo dużo czasu w laboratoriach, realizują własne projekty i poznają praktyczną stronę swojego przyszłego zawodu.

Czy Biotechnologia to dziedzina rozwojowa, która wygeneruje znaczną ilość miejsc pracy?

Z pewnością tak. Obecnie coraz więcej procesów przemysłowych opartych jest o biotechnologię. Zaskakująca jest liczba sektorów gospodarczych, w których możemy spotkać rozwiązania wypracowane przez biotechnologów. Można tu wymienić branżę spożywczą, energetyczną, petrochemiczną, zróżnicowane dziedziny przemysłu wydobywczego i wiele, wiele innych sektorów, które stosują lub wdrażają rozwiązania, oparte o wykorzystanie organizmów żywych w procesach technologicznych.

Kim jest absolwent Biotechnologii?

To świetnie przygotowany do realizowania swojego zawodu fachowiec, w dziedzinie zastosowania procesów biologicznych do produkcji lub przetwórstwa przemysłowego. Technolog, z tymi umiejętnościami bardzo łatwo znajdzie zatrudnienie w różnych gałęziach przemysłu. Biotechnologia należała, do niedawna do kierunków zamawianych. Jest to oznaką dużego zainteresowania przemysłu i rządu kształceniem technologów i specjalistów w zakresie innowacyjnych rozwiązań przemysłowych. Wiele analiz wskazuje jednoznacznie, że Biotechnologia to jedna, z najszybciej rozwijających się gałęzi nauk technicznych, dlatego absolwent biotechnologii może być pewnym sukcesu w swojej zawodowej przyszłości.

Komentarze obsługiwane przez CComment