×

Uwaga

Could not instantiate mail function.

Bioinformatyka jest jedną z najmłodszych dyscyplin naukowych. Jej niezwykle dynamiczny rozwój dokonał się dzięki postępowi biologii w ostatnich latach, co również umożliwiło uzyskanie przełomowych osiągnięć w samej informatyce. Specjaliści w zakresie systemów informatycznych szacują, że aż 90% wszystkich informacji funkcjonujących we współczesnym świecie, włączając w to dane biologiczne takie jak poznane sekwencje genów, białek i genomów całych populacji ludzkich oraz milionów innych organizmów, zostało wygenerowanych w ciągu zaledwie dwóch ostatnich lat.


Jak pisał na swoim blogu internetowym "Piękno Neurobiologii" wybitny polski neurobiolog, gość Wydziału Biologii UAM, nieżyjący już prof. Jerzy Vetulanii "Neurobiologia, nauka o biologii układu nerwowego, jest królową nauk o życiu". Teraz królowa zawitała również do Poznania!


Lubisz przedmioty ścisłe (matematykę i fizykę), ale interesują Cię też zjawiska zachodzące w organizmach żywych? Zamiast wkuwać wolisz rozumieć? Szukasz studiów, dzięki którym nauczysz się krytycznego myślenia, budowania hipotez, analizy faktów? Chcesz robić w życiu rzeczy nowatorskie, wykraczające daleko poza przeciętność? Jeśli na te pytania odpowiadasz "tak", to kierunek biofizyka molekularna i komórkowa będzie właściwym wyborem.


Panorama nauki przechodzi bardzo intensywne przemiany. Wiele ogólnych dziedzin wiedzy podlega procesom dzielenia i fragmentowania. Oferta kształcenia wyższego świetnie odzwierciedla kierunki tych przemian. Mamy bowiem do wyboru mnóstwo szczegółowych studiów. W grze pozostały jednak pewne klasyczne kierunki, które rokrocznie przyciągają dziesiątki tysięcy kandydatów. Należy do nich Biologia. Gdyby tłumaczyć tę nazwę z języka greckiego otrzymalibyśmy sformułowanie "wiedza o życiu". Definicja ta może z powodzeniem zostać utrzymana i obowiązywać w leksykonach i słownikach.


Wymagania stawiane kandydatom na Biologię

Zwykle, bo w wypadku większości uczelni, najbardziej premiowana jest rozszerzona matura z biologii. Stanowi ona przepustkę na studia, ponieważ egzamin ten sprawdza wiedzę biologiczną na bardzo wysokim poziomie. Obok biologii w przyszłej nauce pomocna będzie dobra znajomość chemii oraz języków obcych. Warto wiedzieć, że bardzo wiele istotnych publikacji ukazuje się tylko w języku angielskim, dlatego warto doskonalić umiejętności lingwistyczne.

Studia na kierunku Biologia

Bez wątpienia Biologia to jeden z najciekawszych kierunków studiów. Dlaczego? Oto kilka powodów:
  • uzyskujesz wiedzę o przyrodzie
  • uczysz się w specjalistycznych pracowniach
  • poznajesz pracę laboratoryjną
  • poznajesz najnowsze osiągnięcia nauk przyrodniczych
  • uczestniczysz nie tylko w zajęciach na uczelni, ale także w ćwiczeniach terenowych

Praca po Biologii

Możliwości zatrudnienia są bardzo szerokie. Jeżeli w trakcie studiów uzyskałeś przygotowanie pedagogiczne, możesz z powodzeniem ubiegać się o pracę w szkole. Jeśli dydaktyka nie jest Twoim światem, zapoznaj się z ogłoszeniami: instytutów badawczych, organizacji związanymi z ochroną przyrody oraz instytucji państwowych i samorządowych. Dobry biolog może także rozpocząć karierę akademicką, wybierając studia trzeciego stopnia.
ul. Stwosza 59
80-308 Gdańsk
Tags: biologia

Komentarze obsługiwane przez CComment