×

Uwaga

Could not instantiate mail function.

Studia interdyscyplinarne, które obejmują dwa kierunki: Technologię żywności i żywienie człowieka oraz Rybactwo. Program nauczania tego kierunku obejmuje treści związane z biotechnologią, analizę jakości żywności, a nawet genetykę czy toksykologię. Dlatego studia na tym kierunku do łatwych nie należą, jednak ich specjalistyczny charakter sprawia, że absolwenci bez najmniejszych problemów znajdą pracę zaraz po zakończeniu studiów. A gdzie znajdą pracę? Między innymi w ośrodkach badawczych czy przy prowadzeniu testów i badań diagnostycznych.

W trakcie studiów:

W programie studiów na tym kierunku znajdziesz przedmioty takie jak: podstawy biotechnologii, podstawy genetyki, biologia komórki, genetyka i selekcja hydrobiontów, toksykologia żywności i środowiska wodnego, mikrobiologia środowiska wodnego, enzymologia, analiza i ocena jakości żywności, podstawy dietetyki i zasady racjonalnego żywienia, technologia zamkniętych obiegów wody i ścieków, diagnostyka molekularna, bioinżynieria rozrodu ryb, projektowanie funkcjonalnych przetworów spożywczych, bioinżynieria produktów ubocznych.

Po studiach:
Absolwent znajdzie pracę:
- przy produkcji żywności z zastosowaniem metod biochemicznych i mikrobiologicznych,
- przy projektowaniu, rozwoju i wytwarzaniu nowych produktów żywnościowych, a także nowoczesnych metod kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności,
- przy tworzeniu ekonomicznych kalkulacji produkcji oraz organizacji i marketingu, działalności gospodarczej i ochronie środowiska,
- przy projektowaniu i eksploatacji w zakresie technologii żywności i środowiska wodnego,
- w ochronie wód z uwzględnieniem metod ich odnowy poprzez rekultywacje i biomanipulację,
- w prowadzeniu badań diagnostycznych oraz kontroli jakości stosowanych technologii i urządzeń.

Komentarze obsługiwane przez CComment