×

Uwaga

Could not instantiate mail function.

Studia na kierunku Bioinżynieria w produkcji zwierzęcej, które obejmują najbardziej innowacyjne dziedziny wiedzy i techniki nauczania, są odpowiedzią na zapotrzebowanie współczesnej nauki i praktyki w rozwijającej się bardzo intensywnie dziedzinie naukowej, zwłaszcza w kontekście wykorzystania jej osiągnięć w gospodarce. Wiedza i kompetencje nabyte podczas studiów łączących teoretyczne podstawy nauk technicznych i przyrodniczych z umiejętnościami warsztatowymi i opanowaniem nowoczesnych technik laboratoryjnych są bardzo doceniane przez potencjalnych przez pracodawców.
W trakcie studiów:
Podczas studiów na Bioinżynierii w produkcji zwierzęcej przewidziano blok przedmiotów humanistycznych, podstawy prawa, ergonomię, bezpieczeństwo i higienę pracy, podstawowe techniki informatyczne, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafikę menedżerską i/lub prezentacyjną, zoologię, botanikę, ekologię, chemię, biofizykę, budowę, fizjologię i biochemię organizmów żywych, podstawy ekonomii, marketingu i zarządzania, genetykę, metody hodowlane, podstawy agronomii, rozród i biotechnologię zwierząt, towaroznawstwo produktów pochodzenia zwierzęcego, bioinformatykę, podstawy embriologii i transplantologii, biobezpieczeństwo produkcji zwierzęcej, bioinżynierię w produkcji pasz, organizację laboratoriów biologicznych, dozymetrię i cytogenetykę.

Po studiach:
Absolwent kierunku Bioinżynieria w producji zwierzęcej znajdą pracę w wytwórniach pasz, w ośrodkach hodowli zwierząt, w laboratoriach badawczych, na fermach zwierząt, w nadzorze hodowlanym, w służbach inseminacyjnych, w instytucjach wydających certyfikaty oraz będą mogli prowadzić samodzielną działalność gospodarczą.

Komentarze obsługiwane przez CComment