Bioinżynieria to topowe studia. Walka o jedno miejsce jest bardzo zacięta. Mimo, że ten kierunek można w Polsce studiować na kilkunastu uczelniach, nie dla wszystkich wystarczy miejsc. Kto chce zostać bioinżynierem musi być mocno "wygimnastykowany" z biologii i chemii. Matura z tych przedmiotów na poziomie rozszerzonym to podstawa! Druga sprawa niemniej istotna to odpowiednie predyspozycje. Wśród cech i umiejętności predestynujących do studiowania bioinżynierii znajdują się między innymi: cierpliwość, odpowiedzialność, zorganizowanie, konsekwencja, dokładność.
Kandydatom postawiono wysokie wymagania, ale nie ma się co dziwić, skoro bioinżynierowie naprawdę zmieniają świat. Muszą być wobec tego doskonale przygotowani do zawodu. Bioinżynierię studiować można w formie stacjonarnej i zaocznej. Uczelnie oferują też dwa etapy edukacji. Pierwszy, trwający 7 semestrów (3,5 roku), po którym uzyskuje się tytuł inżyniera oraz drugi, trwający 3 semestry (1,5 roku), zakończony zdobyciem tytułu magistra inżyniera.

W trakcie studiów:
Trwa intensywna nauka przedmiotów przyrodniczych i technicznych. W programie nauczania znajdzie się na przykład: chemia i biologia, ekologia, przedsiębiorczość, ochrona środowiska, inżynieria środowiska, biofizyka. Doświadczenie zebrane podczas wykładów przekuwa się w czyn w trakcie laboratoriów. Studenci przygotowywani są do pracy laboratoryjnej korzystając z bogatego zaplecza dydaktycznego. Dobrze wyposażone pomieszczenia badawcze plus świetnie wykwalifikowana kadra akademicka to gwarancja wypuszczenia w świat doświadczonych bioinżynierów, świadomych swojej roli. Studenci bioinżynierii otrzymują także możliwość zdobycia umiejętności płynnego władania językiem angielskim, naszpikowanym terminologią specjalistyczną. Najlepsi podnoszą swoje zdolności komunikacyjne, poszerzają wiedzę i rozwijają szereg umiejętności korzystając z praktyk, odbywając staże lub wyjeżdżając na stypendia naukowe do ośrodków zagranicznych. Na Zachodzie Bioinżynieria to jeden z najważniejszych kierunków studiów.
 
Po studiach:
Absolwenci bioinżynierii znajdują zatrudnienie w przemyśle farmaceutycznym oraz spożywczo-przetwórczym. Z powodzeniem pracują też w administracji państwowej i w ośrodkach badawczo-diagnostycznych. Zapotrzebowanie na bioinżynierów wykazuje rolnictwo, a także instytucje zajmujące się ochroną środowiska. Przed bioinżynierami stoją duże wyzwania. Muszą wspierać rozwój gospodarki i środowiska wykorzystując nowoczesne technologie, mające zbawienny wpływ na świat, w którym przyszło nam żyć.  

Komentarze obsługiwane przez CComment