×

Uwaga

Could not instantiate mail function.

Żyjemy w czasach intensywnego i szybkiego rozwoju nie tylko technologii, ale i nauk przyrodniczych. Odpowiedzią na to jest bioinformatyka, której zadaniem jest m.in. zastosowanie metod matematycznych i informatycznych do przetwarzania ogromnej ilości danych uzyskiwanych podczas badań układów biologicznych, głównie w takich dziedzinach jak biologia molekularna, biologia strukturalna, biochemia czy genetyka. Obecnie bioinformatyka jest wykorzystywana przez przyrodników, jak i przez informatyków. Jeśli chciałbyś rozpocząć ten kierunek studiów, czytaj dalej!
Ci pierwsi dostają do użytku narzędzie umożliwiające sprawne przetwarzanie danych opisujących tam badane obiekty czy wyniki eksperymentów, drudzy z kolei dostają możliwość weryfikacji założeń przyjętych przy projektowaniu różnych algorytmów, systemów informatycznych i aplikacji.

Co to jest Bioinformatyka?

Bioinformatyka jest to dziedzina wykorzystująca technologię informatyczną w połączeniu z biologią molekularną. Termin został stworzony przez Paulien Hogeweg w roku 1978.

Dziś bioinformatyka obejmuje tworzenie i rozwój baz danych, algorytmów obliczeniowych i technik statystycznych. Zajmuje się rozwijaniem narzędzi do analiz, oraz narzędzi do przetwarzania informacji, które przechowuje się w bazach danych. Ma zastosowanie nie tylko w medycynie i farmacji, ale nawet w służbach zbrojnych.

Podstawowym celem bioinformatyki jest zwiększenie naszego pojęcia o procesach biologicznych. Charakterystyczne jest jednak to, że koncentruje swoje wysiłki na opracowywaniu i stosowaniu technik obliczeniowych (np. pozyskiwanie danych), aby ten cel osiągnąć. Ta dziedzina zajmuje się wyszukiwaniem i poznawaniem genów, dostosowaniem struktury białek do określonych funkcji, przewidywaniem ich struktury, prognozy ekspresji genu i interakcje białko-białko oraz modelowaniem ewolucji.

Studia na kierunku Bioinformatyka

Studia na kierunku Bioinformatyka skierowane są do osób o zainteresowaniach obejmujących biologię, zwłaszcza genetykę oraz informatykę, ze szczególnym uwzględnieniem technik programowania. Z pewnością przydadzą się zdolności w zakresie przedmiotów ścisłych: matematyki, fizyki, chemii, biologii.

Przedmioty, których możesz spodziewać się na studiach:
 • analiza matematyczna,
 • chemia ogólna i nieorganiczna,
 • algorytmy i struktury danych,
 • bioróżnorodność,
 • specjalizowane języki programowania,
 • biofizyka dla bioinformatyków,
 • systemy operacyjne,
 • molekularne mechanizmy rewolucji,
 • enzymy i metabolizm,
 • przetwarzanie obrazów,
 • informatyka medyczna,
 • znakowanie i detekcja cząsteczek biologicznych.

Co po studiach

Będziesz przygotowany do operowania jednocześnie wiedzą z zakresu biologii i informatyki oraz fizyki, chemii i matematyki.

Uzyskasz gruntowne wykształcenie w zakresie stosowania różnorodnych metod bioinformatycznych oraz umiejętność stosowania tych metod i narzędzi nauk matematyczno-przyrodniczych. Będziesz dobrze rozumieć działanie współczesnych systemów komputerowych oraz posiadać wiedzę z zakresu podstaw informatyki, systemów operacyjnych, sieci komputerowych i baz danych umożliwiających aktywny udział w realizacji projektów bioinformatycznych.

Miejsca, w których pracują bioinformatycy

Jednostki zajmujące się przetwarzaniem danych biologicznych przy użyciu narzędzi bioinformatycznych:
 • firmy farmaceutyczne, 
 • firmy bioinformatyczne, 
 • laboratoria badawcze i usługowe, 
 • jednostki naukowe placówek klinicznych 
 • ośrodki oceny genetycznej zwierząt i roślin.


Komentarze obsługiwane przez CComment