×

Uwaga

Could not instantiate mail function.

Nauka z pogranicza biologii i fizyki obejmująca ogół procesów lub zjawisk fizycznych związanych z funkcjonowaniem organizmów żywych np. zjawisk zmiany energii świetlnej w inne formy energii, zjawisk elektrycznych, mechaniki ruchów, czy też transportu przez błony biologiczne. Studia o charakterze interdyscyplinarny umożliwiają zarówno solidne opanowanie podstaw biologii molekularnej, jak i poznanie metod stosowanych przez współczesną fizykę eksperymentalną i teoretyczną, do badania struktury biocząsteczek oraz procesów zachodzących na poziomie molekularnym. 

W trakcie studiów:

Poza zdobyciem wiedzy z przedmiotów ścisłych takich jak: fizyka, chemia, ekologia, anatomia, mechanika, kładzie się duży nacisk na rozwój praktycznych umiejętności, takich jak biegłość w posługiwaniu się komputerem i językami programowania, czy obsługa podstawowych pakietów programowych wykorzystywanych przez Biofizykę molekularną.

Po studiach:

Absolwent znajdzie pracę:
- na uczelni w zawodzie biofizyka (praca ta pozwala uzyskać kolejne stopnie naukowe),
- w wyspecjalizowanych placówkach badawczych,
- w firmach produkujących sprzęt i aparaturę "nowych technologii",
- w laboratoriach przemysłowych,
- w firmach opracowujących i rozwijających oprogramowanie użytkowe.

Komentarze obsługiwane przez CComment