W Białymstoku możesz studiować na kierunkach licencjackich, inżynierskich, magisterskich, podyplomowych, prowadzonych przez uczelnie państwowe i prywatne.

Lista wszystkich dostępnych w Białymstoku kierunków studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich

Białostockie kierunki studiów, jakie masz do wyboru:
Administracja i samorządność,Ekonomiczno-biznesowe,Podatki i cła,Prawo i administracja,Zarządzanie publiczne
Administracja i samorządność,Prawo i administracja,Zarządzanie publiczne
Aktorstwo, sztuka filmu, teatru, telewizji,Artystyczne
Analityka medyczna,Medyczne
Architektura i urbanistyka,Techniczne
Architektura krajobrazu,Artystyczne,Projektowanie krajobrazu,Ścisłe i przyrodnicze
Architektura wnętrz,Artystyczne
Artystyczne,Graficzne,Grafika
Artystyczne,Muzyka i taniec
Automatyka i robotyka,Ekonomiczno-biznesowe,Techniczne,Zarządzanie i inżynieria produkcji,Zarządzanie jakością
Automatyka i robotyka,Elektroniczne,Techniczne
Bezpieczeństwo,Bezpieczeństwo narodowe i wewnętrzne,Prawo i administracja>Prawnicze,Prawo
Bezpieczeństwo,Chemiczne,Kryminalistyka i kryminologia,Techniczne,Technologia chemiczna
Bezpieczeństwo,Kryminalistyka i kryminologia
Bioinformatyka,Informatyczne (IT)
Biologia,Biologiczne,Nauczycielskie,Pedagogika,Ścisłe i przyrodnicze
Biologia,Biologiczne,Ścisłe i przyrodnicze
Biologiczne,Mikrobiologia,Ścisłe i przyrodnicze
Biotechnologia,Biotechnologiczne,Techniczne
Biznes międzynarodowy,Ekonomiczno-biznesowe,Filologia rosyjska (rusycystyka),Filologia słowiańska (Slawistyka),Filologiczne,Język obcy w biznesie,Języki Europy Wschodniej, Południowo-Wschodniej, Środkowej
Biznes międzynarodowy,Ekonomiczno-biznesowe,Humanistyczno-społeczne,Stosunki międzynarodowe
Biznesowe,Ekonomiczno-biznesowe,Zarządzanie
Budowlane,Budownictwo,Techniczne
Chemia,Chemiczne,Ścisłe i przyrodnicze
Dietetyka,Medyczne,Zdrowie+uroda (Health&beauty)
Dualne,Elektroniczne,Elektrotechnika,Mechaniczne,Techniczne
Edukacja artystyczna,Pedagogiczne
Ekonometria,Ekonomiczne,Ekonomiczno-biznesowe,Informatyczne (IT),Informatyka
Ekonomia,Ekonomiczne,Ekonomiczno-biznesowe
Ekonomiczno-biznesowe,Inżynieria produkcji,Techniczne,Zarządzanie i inżynieria produkcji
Ekonomiczno-biznesowe,Podatki i cła,Prawo i administracja>Prawnicze,Prawo w biznesie
Elektroniczne,Elektronika,Techniczne,Telekomunikacja
Elektroniczne,Mechaniczne,Mechatronika,Techniczne
Energetyczne,Energetyka,Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami (OZE),Ścisłe i przyrodnicze,Techniczne
Energetyczne,Energetyka,Techniczne
Farmacja i chemia medyczna,Medyczne
Filologia angielska (anglistyka),Filologia francuska (romanistyka),Filologiczne
Filologia angielska (anglistyka),Filologia hiszpańska, portugalska (iberystyka),Filologiczne
Filologia angielska (anglistyka),Filologia niemiecka (germanistyka),Filologiczne
Filologia angielska (anglistyka),Filologia rosyjska (rusycystyka),Filologia słowiańska (Slawistyka),Filologiczne,Języki Europy Wschodniej, Południowo-Wschodniej, Środkowej
Filologia angielska (anglistyka),Filologiczne
Filologia angielska (anglistyka),Filologiczne,Nauczycielskie,Pedagogiczne
Filologia angielska (anglistyka),Filologiczne,Translatoryka
Filologia francuska (romanistyka),Filologia hiszpańska, portugalska (iberystyka),Filologiczne
Filologia francuska (romanistyka),Filologiczne
Filologia francuska (romanistyka),Filologiczne,Nauczycielskie,Pedagogiczne
Filologia polska (polonistyka),Filologiczne
Filologia polska (polonistyka),Filologiczne,Nauczycielskie,Pedagogiczne
Filologia rosyjska (rusycystyka),Filologia słowiańska (Slawistyka),Filologiczne,Języki Europy Wschodniej, Południowo-Wschodniej, Środkowej
Filologia rosyjska (rusycystyka),Filologia słowiańska (Slawistyka),Filologiczne,Języki Europy Wschodniej, Południowo-Wschodniej, Środkowej,Nauczycielskie,Pedagogiczne
Filologia rosyjska (rusycystyka),Filologia słowiańska (Slawistyka),Filologiczne,Języki Europy Wschodniej, Południowo-Wschodniej, Środkowej,Translatoryka
Filologia słowiańska (Slawistyka),Filologiczne,Humanistyczno-społeczne,Języki Europy Wschodniej, Południowo-Wschodniej, Środkowej,Stosunki międzynarodowe
Filozofia, etyka, kognitywistyka,Humanistyczno-społeczne
Fizjoterapia,Medyczne
Fizyczne,Fizyka medyczna (RTG, EEG),Medyczne
Fizyczne,Fizyka,Ścisłe i przyrodnicze
Historia, archeologia,Historyczne,Humanistyczno-społeczne
Hotelarstwo, turystyka, sport,Turystyka i rekreacja
Humanistyczno-społeczne,Kulturoznawstwo i ochrona dóbr kultury
Humanistyczno-społeczne,Praca socjalna, polityka społeczna, nauki o rodzinie
Humanistyczno-społeczne,Socjologia
Humanistyczno-społeczne,Stosunki międzynarodowe
Informatyczne (IT),Informatyka
Inżynieria materiałowa,Techniczne
Inżynieria medyczna,Medyczne
Inżynieria medyczna,Medyczne,Stomatologia
Inżynieria środowiska,Techniczne
Kierunek lekarski,Medyczne
Kosmetologia,Medyczne,Zdrowie+uroda (Health&beauty)
Leśnictwo,Rolnictwo,Ścisłe i przyrodnicze,Technologia żywności i żywienie człowieka
Leśnictwo,Ścisłe i przyrodnicze
Logistyczne i transportowe (TSL),Logistyka
Logopedia medyczna i audiologia,Medyczne
Matematyka,Ścisłe i przyrodnicze
Mechaniczne,Mechanika i budowa maszyn,Techniczne
Medyczne,Pielęgniarstwo
Medyczne,Położnictwo
Medyczne,Ratownictwo medyczne
Medyczne,Stomatologia
Medyczne,Zarządzanie medycyną i zdrowie publiczne
Ochrona środowiska,Ścisłe i przyrodnicze
Pedagogiczne,Pedagogika
Pedagogiczne,Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogiczne,Pedagogika specjalna
Pedagogiczne,Resocjalizacja
Prawo i administracja>Prawnicze,Prawo
Rolnictwo,Ścisłe i przyrodnicze
Rolnictwo,Ścisłe i przyrodnicze,Technologia żywności i żywienie człowieka
Techniczne,Technologia drewna, meblarstwo

Lista studiów podyplomowych w Białymstoku

Najpopularniejsze kierunki bezpłatne i płatne na studiach dziennych i zaocznych w Białymstoku to:
Administracja - Uniwersytet w Białymstoku
Aktorstwo - Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie (Białystok)
Analityka medyczna - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Architektura - Politechnika Białostocka
Architektura krajobrazu - Politechnika Białostocka
Architektura wnętrz - Politechnika Białostocka
Automatyka i robotyka - Politechnika Białostocka
Bezpieczeństwo i prawo - Uniwersytet w Białymstoku
BIM – modelowanie i zarządzanie informacją o budynku - Politechnika Białostocka
Biologia - Uniwersytet w Białymstoku
Biologia z przygotowaniem pedagogicznym - Uniwersytet w Białymstoku
Biostatystyka - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Biostatystyka kliniczna - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Biotechnologia - Politechnika Białostocka
Budownictwo - Politechnika Białostocka
Chemia - Uniwersytet w Białymstoku
Chemia kryminalistyczna i sądowa - Uniwersytet w Białymstoku
Cyfryzacja przemysłu - Politechnika Białostocka
Dietetyka - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Doradztwo podatkowe i administracja skarbowa - Uniwersytet w Białymstoku
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie (Białystok)
Ekobiznes - Uniwersytet w Białymstoku
Ekoenergetyka - Politechnika Białostocka
Ekonomia - Uniwersytet w Białymstoku
Elektronika i telekomunikacja - Politechnika Białostocka
Elektroradiologia - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Elektrotechnika - Politechnika Białostocka
Energetyka cieplna - Politechnika Białostocka
Farmacja - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Filologia angielska (anglistyka) - Uniwersytet w Białymstoku
Filologia angielska (philology in the field of english philology) - Uniwersytet w Białymstoku
Filologia angielska nauczycielska - Uniwersytet w Białymstoku
Filologia angielska z elementami translatoryki - Uniwersytet w Białymstoku
Filologia angielska z językiem hiszpańskim - Uniwersytet w Białymstoku
Filologia angielska z językiem niemieckim - Uniwersytet w Białymstoku
Filologia angielska z językiem rosyjskim - Uniwersytet w Białymstoku
Filologia francuska (romanistyka) - Uniwersytet w Białymstoku
Filologia francuska nauczycielska - Uniwersytet w Białymstoku
Filologia polska (polonistyka) - Uniwersytet w Białymstoku
Filologia polska nauczycielska - Uniwersytet w Białymstoku
Filologia rosyjska - komunikacja językowa w dziedzinie biznesu (русская филология - языковая коммуникация в сфере бизнеса)- Uniwersytet w Białymstoku
Filologia rosyjska – komunikacja językowa w sferze biznesu - Uniwersytet w Białymstoku
Filologia rosyjska – przekładoznawstwo - Uniwersytet w Białymstoku
Filologia rosyjska (rusycystyka) - Uniwersytet w Białymstoku
Filologia rosyjska (русская филология)- Uniwersytet w Białymstoku
Filologia rosyjska nauczycielska - Uniwersytet w Białymstoku
Filozofia - Uniwersytet w Białymstoku
Filozofia i etyka - Uniwersytet w Białymstoku
Fizjoterapia - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Fizyka - Uniwersytet w Białymstoku
Fizyka (Physics in the field of Medical Physics) - Uniwersytet w Białymstoku
Gospodarka przestrzenna - Politechnika Białostocka
Grafika - Politechnika Białostocka
Higiena stomatologiczna - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Historia - Uniwersytet w Białymstoku
Informatyka - Politechnika Białostocka
Informatyka - Uniwersytet w Białymstoku
Informatyka (Computer Science) - Uniwersytet w Białymstoku
Informatyka i ekonometria - Politechnika Białostocka
Informatyka i ekonometria - Uniwersytet w Białymstoku
Instrumentalistyka - Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie (Białystok)
Inżynieria biomedyczna - Politechnika Białostocka
Inżynieria materiałowa i wytwarzania - Politechnika Białostocka
Inżynieria meblarstwa - Politechnika Białostocka
Inżynieria rolno-spożywcza - Politechnika Białostocka
Inżynieria rolno-spożywcza i leśna - Politechnika Białostocka
Inżynieria środowiska - Politechnika Białostocka
Jakość i bezpieczeństwo środowiska - Uniwersytet w Białymstoku
Język francuski stosowany z hiszpańskim - Uniwersytet w Białymstoku
Język francuski z angielskim - Uniwersytet w Białymstoku
Kierunek lekarski - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Kierunek lekarsko-dentystyczny - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Kognitywistyka i komunikacja - Uniwersytet w Białymstoku
Kosmetologia - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Kryminologia - Uniwersytet w Białymstoku
Kulturoznawstwo - Uniwersytet w Białymstoku
Leśnictwo - Politechnika Białostocka
Logistyka - Politechnika Białostocka
Logopedia z fonoaudiologią - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Matematyka - Uniwersytet w Białymstoku
Matematyka stosowana - Politechnika Białostocka
Mechanika i budowa maszyn - Politechnika Białostocka
Mechatronika - Politechnika Białostocka
Międzynarodowe stosunki gospodarcze - Uniwersytet w Białymstoku
Międzynarodowe stosunki gospodarcze (International Economic Relations) - Uniwersytet w Białymstoku
Mikrobiologia - Uniwersytet w Białymstoku
Pedagogika - Uniwersytet w Białymstoku
Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza - Uniwersytet w Białymstoku
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - Uniwersytet w Białymstoku
Pedagogika resocjalizacyjna - Uniwersytet w Białymstoku
Pedagogika specjalna - Uniwersytet w Białymstoku
Pielęgniarstwo - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Położnictwo - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Praca socjalna - Uniwersytet w Białymstoku
Prawo - Uniwersytet w Białymstoku
Prawo i podatki w biznesie - Uniwersytet w Białymstoku
Ratownictwo medyczne - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Reżyseria - Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie (Białystok)
Socjologia - Uniwersytet w Białymstoku
Stosunki międzynarodowe - Uniwersytet w Białymstoku
Stosunki międzynarodowe (International Relations) - Uniwersytet w Białymstoku
Studia wschodnie - Uniwersytet w Białymstoku
Techniki dentystyczne - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Technologia teatru lalek - Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie (Białystok)
Turystyka i rekreacja - Politechnika Białostocka
Wokalistyka - Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie (Białystok)
Zarządzanie - Politechnika Białostocka
Zarządzanie - Uniwersytet w Białymstoku
Zarządzanie i inżynieria produkcji- Politechnika Białostocka
Zarządzanie i inżynieria usług - Politechnika Białostocka
Zdrowie publiczne - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Zdrowie publiczne i epidemiologia - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

 

Komentarze obsługiwane przez CComment