Bezpieczeństwo żywności to kierunek, na którym student ma do czynienia z naukami chemicznymi, biologicznymi i technicznymi. Główne sfery zainteresowania to podstawy produkcji surowców roślinnych i zwierzęcych, inżynieria żywności, przetwarzanie i dystrybucja żywności, zagadnienia z zakresu identyfikacji, monitorowania oraz kontroli krytycznych parametrów bezpieczeństwa surowców i produktów, zasady ochrony srodowiska czy też systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności w łańcuchu żywnościowym. To świetny kierunek studiów dla wszystkich, którym nie straszna jest nauka biologii i chemii! 


W trakcie studiów:
Student w trakcie nauki poznaje zasady logistyki potrzebnej w zapewnieniu bezpieczeństwa i jakości żywności, technologie produkcji i przetwarzania żwności a także sposoby modygikowania składu i wzbogacenie w dodatkowe substancje funkcjonalne. Potrafi identyfikować zanieczyszczenia chemiczne oraz biologiczne powstające podczas produkcji, dystrubucji i przechowywania surowców. Student posiada wiedzę związana z produkcją żywności modyfikowanej genetycznie oraz rozumie zagrożenia związane z bioterroryzmem i agroterroryzmem. Zna zadania nadzoru sanitarnego i weterynaryjnego, podstawy prawa żywnościowego, działalność i kompetencje Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności EFSA. W trakcie studiów poruszane są zagadnienia związane z zasadami utrwalania, przygotowania, pakowania, magazynowania, transportu oraz wprowadzania do obrotu żywności.

Po studiach:
Absolwenci tego kierunku moga pracować na stanowiskach menedżerskich w przedsiębiorstwach przetwórstwa spożywczego, w zakładach które zajmują się pozyskiwaniem i dystrubucją żywności. Po studiach można pracować w sektorach gospodarki oraz instytucjach związanych z oceną jakości żywności i w służbach sanitarnych. Absolwenci dzięki znajomości prawa żywnościowego i norm żywieniowych mogą pracowac w organach urzędowej kontroli żywności oraz w zakładach żywienia zbiorowego.

Komentarze obsługiwane przez CComment