Wiele osób jest przekonanych, że studia w tym zakresie mogą stworzyć jedynie bardzo wąskie perspektywy zatrudnienia. Tymczasem jest odwrotnie. Studia nad bezpieczeństwem wewnętrznym to przyswajanie dziedziny wiedzy, która dostarcza rzetelnych i pogłębionych informacji o działaniu wewnętrznych systemów bezpieczeństwa państwa, zagrożeniach naturalnych, społecznych czy terrorystycznych. Studenci poznają najbardziej efektywne sposoby zwalczania zagrożeń. Bezpieczeństwo wewnętrzne to nauka ustawodawstwa, którego przedmiotem są różne służby mundurowe.


Studia w zakresie BW atutem na rynku pracy

Zakres wiedzy i umiejętności, który posiada absolwent Bezpieczeństwa wewnętrznego jest więc ogromny. Czy takie kompetencje mogą być atutem na rynku pracy? Zdecydowanie tak! Specjaliści ds. Bezpieczeństwa są niezbędni w bardzo różnych zakresach życia politycznego, społecznego i gospodarczego.

Potencjalne miejsca pracy absolwenta Bezpieczeństwa wewnętrznego

Absolwenci BW bywają zatrudniani jako administratorzy bezpieczeństwa informacji, szefowie firm zajmujących się ochroną osób i mienia, pracownicy centrów powiadamiania i zarządzania kryzysowego oraz jako mundurowi i cywilni pracownicy służb państwowych.

Na absolwentów Bezpieczeństwa wewnętrznego otwarta jest także administracja samorządowa i prywatne instytucje, które gromadzą dane osobowe, lub realizują przedsięwzięcia gospodarcze na szeroką skalę.

Wiedza i umiejętności absolwenta Bezpieczeństwa wewnętrznego

W programie nauki znajduje się także wiedza o psychologicznych i socjologicznych uwarunkowaniach bezpieczeństwa ludności, przyczynach i metodach zwalczania terroryzmu, filozofii bezpieczeństwa oraz zabezpieczaniu i chronieniu obiektów, osób i mienia. Studenci uczestniczą, z reguły w wykładach, ćwiczeniach i seminariach. W ramach praktyk poznają działalność wybranych instytucji i służb, a w niektórych uczelniach przechodzą kurs strzelecki, samoobrony oraz innych umiejętności, które doskonalą ich zawodowe kompetencje.

Komentarze obsługiwane przez CComment