Studia przeznaczone są dla osób zdecydowanych na podjęcie pracy w organach ochrony prawnej i profesjonalnych agencjach ochroniarskich. Tematyka kształcenia obejmuje swoim zakresem zagadnienia proceduralno-prawne oraz etyczne, a ponadto odnosi się do specyfiki socjologicznej i psychologicznej różnych środowisk społecznych. Profil ten rozwija nie tylko pod kątem intelektualnym, ale stymuluje również rozwój osobowości w duchu liberalno-demokratycznego społeczeństwa.


Najczęściej wykładane przedmioty:
Organizacja i taktyka działań ochrony osób i mienia, Przeciwdziałanie zorganizowanej przestępczości, Zarys problematyki detektywistycznej, Zabezpieczenie imprez masowych, Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie, Kryminologia, Kryminalistyka, Prawo karne procesowe, Ochrona osób i mienia, Podstawy wiktymologii, Konwojowanie, Terroryzm, Techniczne zabezpieczenie mienia, Techniki interwencyjne, Prawo konstytucyjne, Prawo karne, materialne i procesowe, Prawo wykroczeń, Prawo karne skarbowe, Organy ochrony prawnej.

Po studiach:
Absolwent jest przygotowany do pełnienia obowiązków w:
- Policji,
- Żandarmerii Wojskowej,
- Straży Miejskiej i Gminnej,
- Straży Ochrony Kolei,
- Straży Granicznej,
- agencjach ochrony osób i mienia.


Komentarze obsługiwane przez CComment