×

Uwaga

Could not instantiate mail function.


Bezpieczeństwo narodowe to stan osiągany poprzez odpowiednio zorganizowaną obronę przed zagrożeniami przy użyciu sił i środków pochodzących z państwa. Współczesny świat to nie tylko różnorodność kultur, ale też złożona sytuacja polityczna. Kierunki związane z bezpieczeństwem jest próbą usystematyzowania wiedzy w zakresie bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego. Wiedza ta jest niezbędna do pełnienia różnych funkcji administracyjnych i kierowniczych w życiu społeczno-politycznym i gospodarczym kraju zwłaszcza w okresie postępującej globalizacji.


W trakcie studiów:

geografia, filozofia, historia, ekonomia, wiedza o państwie i prawie, administracja, organizacja i zarządzanie, współczesne systemy polityczne, teoria bezpieczeństwa, polityka bezpieczeństwa, prawne podstawy bezpieczeństwa, strategia bezpieczeństwa, system bezpieczeństwa narodowego, zarządzanie kryzysowe, logistyka w sytuacjach kryzysowych, międzynarodowe stosunki polityczne, międzynarodowe stosunki wojskowe, psychologia zagrożeń, historia bezpieczeństwa, geografia bezpieczeństwa, socjologia, prawo obronne Rzeczypospolitej Polskiej, międzynarodowe stosunki ekonomiczne, regionalizacja i instytucjonalizacja bezpieczeństwa, strategia bezpieczeństwa narodowego, zarządzanie kryzysowe, zarządzanie logistyczne w sytuacjach kryzysowych, metodologia badań bezpieczeństwa;

Po studiach:
Absolwenci często pracują w:
- administracji publicznej,
- organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem obywateli i podmiotów gospodarczych,
- zespołach ds. reagowania kryzysowego,
- jednostkach badawczych zajmujących się problematyką bezpieczeństwa.

Komentarze obsługiwane przez CComment