4Minimum teorii i jak najwięcej praktyki, nawet na zajęciach wykładowych. Ponadto kadra pedagogiczna złożona tylko i wyłącznie ze specjalistów w swojej dziedzinie. Dzięki tym dwóm składnikom absolwenci bezpieczeństwa i higieny pracy na WSPT w Koninie potrafią od razu po uzyskaniu dyplomu wdrożyć się do pracy!


Studia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy mogą być bardzo ciekawym początkiem drogi zawodowej. W firmach i instytucjach, z racji przepisów prawa, wymaga współpracy, bądź nawet stałej obecności specjalisty BHP. Uważa się, że praca na tym stanowisku nie jest łatwa, jednak trudności związane z wykonywaniem zawodu rekompensują niezłe płace oraz możliwość otwarcia własnej firmy i stosunkowo łatwego rozpoczęcia współpracy z podmiotami gospodarczymi, na które prawo nakłada obowiązek zapewniania pracownikom odpowiednich szkoleń oraz instruktaży.


Czy w szkole średniej są przedmioty, które mogą mi pomóc w przyszłej nauce na studiach BHP?

Niestety żaden z przedmiotów nie dotyczy w sposób ścisły dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy. Powinieneś jednak wziąć pod uwagę niektóre aspekty wiedzy o społeczeństwie i wytrwale uczyć się języków obcych. Aby w przyszłości lepiej przyswajać wiedzę techniczną powinieneś także osiągać dobre rezultaty nauki z matematyki, fizyki i chemii.

Jak wygląda nauka na studiach BHP?

Wbrew pozorom, bardzo podobnie jak na innych kierunkach. Studenci uczestniczą w wykładach, ćwiczeniach, konwersatoriach i seminariach. Zwykle mają też możliwość korzystania z laboratoriów oraz pracowni komputerowych, w których poznają informatyczne systemy zarządzania bezpieczeństwem.

Jakie przedmioty realizowane są na Bezpieczeństwie i higienie pracy?


Każda uczelnia pozostaje autonomiczna i to ona określa program studiów. Pewne grupy przedmiotów powtarzają się jednak, ze względu na ogólnie przyjęte cele tych studiów. Należą do nich:
  • wiedza o zagrożeniach
  • czynniki ryzyka
  • ergonomia
  • prawo pracy
  • środki ochrony indywidualnej
  • ocena ryzyka zawodowego

Czy po studiach w zakresie BHP znajdę pracę?

Zwróć uwagę na prawne regulacje, związane z rozwojem zawodowym specjalisty ds. BHP. Przewidują one staż pracy niezbędny do zajmowania określonych stanowisk. Na początku warto iść drogą takiego awansu zawodowego. Po zebraniu odpowiednich doświadczeń wielu specjalistów ds. BHP otwiera własną działalność gospodarczą.
ul. Powstańców Wielkopolskich 16
62-510 Konin

Komentarze obsługiwane przez CComment