Audiofonologia jest nauką, której przedmiotem badań jest słuch, kształcenie głosu, mowy i języka u człowieka. Obejmuje ona anatomiczne, fizjologiczne, psychologiczne, akustyczne, fonetyczne i lingwistyczne aspekty komunikacji. W przypadku zaburzeń słuchu w zakres jej zainteresowań wchodzi część medycyny, pedagogiki, logopedii oraz zaopatrzenie w aparaty słuchowe. Powstanie kierunku Audiofonologia jest odpowiedzią na olbrzymi postęp wiedzy dotyczącej uszkodzeń słuchu. Przyczynił się on do potrzeby stworzenia kierunku studiów, który wyedukuje specjalistów.

W trakcie studiów:

Przyszły Audiofonolog podczas studiów poznaje podstawy fizyki dotyczące praw akustyki i elektroniki, które są istotne dla budowy i funkcjonowania aparatów słuchowych oraz dla właściwego ich doboru. Potrafi omówić rolę akustyki w wyjaśnianiu i właściwym interpretowaniu procesów falowych zachodzących w układzie słuchowym i narządzie mowy człowieka. Student poznaje i wyjaśnia psychoakustyczne aspekty odtwarzania dźwięków oraz zastosowanie badań psychoakustycznych do kompensowania ubytku słuchu, projektowania aparatów słuchowych, implantów ślimakowych oraz uczy się opisywać budowę i zasady obsługi oraz omawiać działanie wszystkich elementów aparatu słuchowego oraz innych środków technicznych stosowanych u osób z wadami słuchu, z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań technicznych.

Po studiach:
Po ukończeniu studiów na kierunku Audiofonologia absolwenci będą przygotowani do pracy w zakresie prowadzenia badań diagnostycznych narządu słuchu, równowagi, mowy oraz prowadzenia rehabilitacji zaburzeń wymienionych narządów. Mogą również podjąć pracę jako przedstawiciele w branży medycznej.

Komentarze obsługiwane przez CComment