Ta najstarsza z nauk przyrodniczych, wciąż na nowo kształtuje obraz bliższego i dalszego otoczenia naszej planety. Odkrycia astronomiczne wprowadzają zmiany do naszych wyobrażeń o świecie. Studia na tym kierunku mogą dać więc wielkie rezultaty. Z drugiej zaś strony, w czasie studiów na Astronomii można bardzo dobrze nauczyć się wszechstronnego wykorzystywania komputerów i obsługi nowoczesnej aparatury optycznej i elektronicznej. Kto będzie idealnym kandydatem na ten kierunek studiów i dlaczego w ogóle warto je wybrać? Zapraszamy do lektury!

W trakcie studiów:


astronomia ogólna, matematyka, fizyka, fizyka kwantowa, elektrodynamika, laboratorium fizyczne, mechanika klasyczna i relatywistyczna, obserwacje astronomiczne, fizyka teoretyczna, fizyka układów planetarnych, astrofizyka, astronomia pozagalaktyczna i kosmologia, mechanika nieba.

Ćwiczenia projektowe, audytoryjne bądź laboratoryjne powinny stanowić przynajmniej połowę zajęć.

Po studiach:

Absolwenci Astronomii zatrudniani są:
  • w ośrodkach badawczych,
  • jako nauczyciele fizyki i astronomii w placówkach oświatowych (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej - zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli),
  • jako specjaliści na stanowiskach związanych z obsługą komputerów i systemów komputerowych,
  • jako specjaliści w planetariach, obserwatoriach astronomicznych.

Komentarze obsługiwane przez CComment