×

Uwaga

Could not instantiate mail function.

Studia dają poszukiwany na rynku pracy zawód archiwisty i zarządcy dokumentacją (records menager), we wszelkiego typu instytucjach archiwalnych, a ponadto dobre przygotowanie do pracy administracyjnej w urzędzie. Należy pamiętać o tym, że są to studia historyczne, dlatego kandydaci już na poziomie szkoły średniej powinni wykazywać zainteresowanie historią. Z pewnością można dodać, że są to studia dla osób dokładnych, ponieważ przy archiwizowaniu dokumentów przyda się sporo cierpliwości. Jeśli chcecie wiedzieć więcej, zapraszamy do dalszej lektury!

W trakcie studiów:

Studia pozwalają na zdobycie wykształcenia, na które składają się elementy wielu dziedzin wiedzy: historii, prawa i administracji, informacji naukowej i informatyki, zarządzania.

Po studiach:
Absolwenci Archiwistyki i zarządzania dokumentacją znajdą pracę w:
- archiwach historycznych (archiwach państwowych lub państwowych wyodrębnionych, w tym resortu spraw wewnętrznych oraz Instytucie Pamięci Narodowej),
- archiwach zakładowych lub składnicach akt istniejących w każdym urzędzie, instytucji, przedsiębiorstwie,
- bibliotekach i muzeach, zwłaszcza w działach rękopisów,
- instytucjach naukowo-badawczych, zwłaszcza prowadzących działalność w zakresie archiwistyki i nauk historycznych,
- w biurze lub kancelarii na stanowisku menedżera procesu zarządzania dokumentacją i organizatora pracy biurowej,
- ośrodkach dokumentacyjnych i informacyjnych,
- wydawnictwach i redakcjach czasopism,
- prywatnych przedsiębiorstwach świadczących usługi archiwizacyjne (porządkowanie i przechowalnictwo dokumentacji).

Komentarze obsługiwane przez CComment