Kierunek studiów I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim realizowany na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Studia na kierunku Architektura krajobrazu wyróżnia przede wszystkim szerokie włączenie w program nauczania wiedzy z zakresu nauk biologicznych, rolniczych, technicznych oraz sztuk pięknych. Program kształcenia obejmuje rozbudowany blok przedmiotów projektowych oraz przedmiotów modułowych o charakterze artystycznym. Ofertę dydaktyczną wzbogaca możliwość kontynuacji nauki w wybranej przez studenta uczelni zagranicznej, w ramach programu ERASMUS. Niezależnie od tego na kierunku przygotowano ofertę bloku zajęć w języku angielskim dla studentów zagranicznych.


Architekt to osoba, która odpowiedzialna jest za tworzenie projektów różnego rodzaju budowli wznoszonych przez człowieka. Czym więc zajmuje się architekt krajobrazu? Oczywiście, nie bierze na siebie obowiązków polegających na projektowaniu i wytwarzaniu rozległych krajobrazów! Praca w tym zawodzie polega raczej na projektowaniu takich obiektów architektonicznych, które stanowiły będą spójną całość z zastanymi elementami przestrzeni. Wiele zależy od wyboru uczelni.


Przygotowanie kandydatów

W zakresie architektury krajobrazu można spotkać bardzo różne rozwiązania. Niektóre placówki przyjmują wszystkich kandydatów ze zdaną maturą, w innych można spotkać nawet dwustopniową procedurę rekrutacyjną, która zakończona jest egzaminem z rysunku.

Studia i praktyki

Architektura przestrzeni to dość specyficzne studia. Adept tej dziedziny musi bowiem poznać wiele różnych obszarów teorii i praktyki, ponieważ w przyszłości współpracować będzie z inżynierami, konstruktorami, architektami, konserwatorami zabytków i innymi osobami, odpowiedzialnymi za kształtowanie różnego rodzaju przestrzeni. Poszukując dobrych praktyk zawodowych warto wybierać duże firmy oraz jednostki samorządu terytorialnego, aby utworzyć sobie sieć zawodowych kontaktów, które w przyszłości z pewnością okażą się cenne.

Architekt krajobrazu na rynku pracy

Wróćmy na chwilę do początku tego tekstu. Skoro architekt krajobrazu nie zajmuje się całościowym projektowaniem pojedynczych obiektów, ani też nie jest przygotowany do zaprojektowania np. drogi, czy mostu, to czy w polskich warunkach może znaleźć dobrze płatne zatrudnienie? Od kilkunastu lat rynek pracy w tej branży przechodzi istotne zmiany. Piękno otoczenia, miejskiej zieleni, ochrona zabytków staje się istotną wartością, dlatego coraz więcej projektów architektonicznych wymaga odpowiedniego osadzenia w przestrzeni wizualnej. Stwarza to nowe perspektywy zawodowe, dla architektów przestrzeni, którzy zyskują coraz większe uznanie w panoramie zawodów budowlanych.Zadania, których podejmują się architekci krajobrazu są niezwykle zróżnicowane. Podczas gdy jedni zajmują się pracą nad krajobrazami urbanistycznymi, a więc miejskimi, inni planują przestrzenie wiejskie, czy też odpowiedzialni są za rozwiązania problemów rodzących się w obliczu konieczności budowy zakładów przemysłowych na terenach, charakteryzujących się bogatą przyrodą i ciekawym ułożeniem terenu, aby zminimalizować destrukcyjne dla piękna krajobrazu skutki budowy tego rodzaju obiektów.

Komentarze obsługiwane przez CComment