×

Uwaga

Could not instantiate mail function.

Studiowanie Architektury wymaga przełamania pewnych popularnych stereotypów edukacyjnych. Mówi się bowiem, że uczniowie przejawiają talenty do nauk ścisłych lub humanistycznych. Człowiek, który świetnie maluje raczej rzadko bywa podejrzewany o uzdolnienia matematyczne. Dobry fizyk zdecydowanie nie kojarzy się z talentem plastycznym. Tymczasem Architektura wymaga wszechstronności oraz wielu talentów. Do cech i kompetencji architekta należą: umiejętność pracy z wieloma skomplikowanymi systemami informatycznymi, wyobraźnia i kreatywność, znajomość materiałów, dokładność.


W jaki sposób najlepiej przygotować się do rekrutacji na Architekturę?

O pomyślnej rekrutacji na studia architektoniczne decydują nie tylko talenty i dziedzinowa wiedza, ale także umiejętność zdawania egzaminów. Warto zrobić wszystko, by osiągnąć jak najlepsze wyniki w ramach egzaminu maturalnego. Nie wolno zapomnieć o konieczności opanowania umiejętności rysunku, ze szczególnym naciskiem na perspektywę i poprawne ukazywanie przestrzeni. Także języki obce mogą się okazać istotną częścią przygotowania do studiów na tym kierunku.

Czy studiowanie Architektury jest trudne?

Tak. Program studiów jest bardzo często wypełniony do granic możliwości różnorodnymi przedmiotami, których zaliczenie może okazać się bardzo trudne. Warto zdawać sobie sprawę z tego, że studia na tym kierunku wymagają żelaznej samodyscypliny i organizacji pracy własnej. Nauka to nie tylko aktywność pod koniec semestru. Niemal każdego tygodnia studenci oddają do oceny swoje projekty, piszą sprawozdania i są regularnie egzaminowani z wiedzy.

W jaki sposób pracuje architekt?

Zadaniem architekta jest przede wszystkim wykonywanie projektów. Jeżeli myślicie, że ta praca polega jedynie na spędzaniu czasu przy komputerze lub desce kreślarskiej, jesteście w bardzo poważnym błędzie. Architekt zobowiązany jest do omawiania zleceń ze swoimi klientami, uwzględniania ich poprawek (choćby najbardziej ekstrawaganckich i nieracjonalnych), dobrej współpracy z zespołem projektowym, przy realizowaniu bardziej złożonych zleceń oraz do pracy pod presją czasu.

Komentarze obsługiwane przez CComment