Archeologia pradziejowa jest nauką o przeszłości człowieka odtwarzanej na podstawie badań pozostałości materialnych społeczeństw niepiśmiennych, natomiast archeologia średniowieczna zajmuje się odkrywaniem tajemnic średniowiecza. Studiując te dyscypliny student ma możliwość poznania metod i technik prac wykopaliskowych oraz dokumentacyjnych, zdobycia wiedzy źródłoznawczej, która pozwoli mu na ocenę chronologii i przynależności kulturowej znalezisk archeologicznych. W trakcie nauki pozna także podstawowe zabiegi konserwacji zabytków oraz zasady muzealnego opracowywania zbiorów. Nieoceniona w tym zawodzie jest znajomość języków obcych - zwłaszcza takich jak łacina, greka, język angielski czy język hiszpański.
 
Najczęściej wykładane przedmioty:
Wstęp do archeologii, Wstęp do pradziejów powszechnych, Wprowadzenie do antropologii kulturowej, Techniki pracy naukowej w archeologii, Wstęp do źródłoznawstwa, Wprowadzenie do nauk o Ziemi, Archeologia powszechna, Historia starożytna, Wprowadzenie do paleoekologii, Język łaciński, Podstawy historii i metodologii archeologii, Muzealnictwo archeologiczne.

Po studiach:
Ścieżka kariery związana jest przede wszystkim z pracą naukową (doktorat, habilitacja). Archeolog chcący przekazać swą wiedzę i doświadczenie młodszemu pokoleniu może objąć stanowisko pracownika naukowo-dydaktycznego.

Absolwenci archeologii są zatrudniani m.in. w:
* działach archeologicznych i oświatowych muzeów,
* placówkach kulturalnych,
* regionalnych ośrodkach kultury,
* archiwach.

Komentarze obsługiwane przez CComment