Antropologia mniejszości narodowych i społeczności lokalnych jest kierunkiem, który należy do obszaru nauk humanistycznych z elementami nauk ekonomicznych. Kierunek ten łączy takie dyscypliny, jak: historia, socjologia, etnologia, filologia, pedagogika, nauki o poznaniu i komunikacji społecznej, prawo, nauka o polityce, nauka o zarządzaniu. Kierunek pozwala na zrozumienie zasad historycznego ukształtowania się oraz funkcjonowania we współczesnym świecie mniejszości narodowych i społeczeństw lokalnych. Zapraszamy do dalszej lektury artykułu!

W trakcie studiów:

Podczas studiów na Antropologii mniejszości narodowych i społeczności lokalnych można spodziewać się wykładów i zajęć z takich przedmiotów, jak: animacja społeczno-kulturalna, podstawy zarządzania, społeczeństwo obywatelskie, komunikacja językowa, podstawy rachunkowości, historia i kultura w promocji regionu, marketing regionalny, samorząd i jego instytucje w regionie - podstawy prawne i zakres działalności, zarządzania w instytucjach kultury.

Po studiach:
Absolwent kierunku Antropologia mniejszości narodowych i społeczności lokalnych jest przygotowany do prowadzenia samodzielnych badań w zakresie dziejów regionalnych, mikrohistorii oraz przemian społeczno-gospodarczych. Znajdzie on zatrudnienie w placówkach kulturalno-oświatowych, izbach regionalnych, administracji publicznej i samorządowej, muzeach, placówkach oświatowych.

Komentarze obsługiwane przez CComment