×

Uwaga

Could not instantiate mail function.

Głównym celem pracy animatora kultury jest upowszechnianie kultury w publicznych placówkach kulturalnooświatowych oraz w środowisku lokalnym. Animator kultury kształtuje upodobania i zainteresowania kulturalne i artystyczne różnych grup społecznych oraz wspomaga artystyczną twórczość amatorską. Animator kultury zajmuje się również edukacja kulturalną oraz prowadzi zajęcia z amatorskimi zespołami artystycznymi. Do zadań animatora należy często opracowanie i wykonanie lub zlecenie wykonania reklamy planowanych imprez. Chcesz wiedzieć więcej?

Tworzy sekcje i kółka zainteresowań, organizuje kursy (np. nauki języka obcego), projekcje filmowe, odczyty, wystawy, przeglądy, galerie, organizuje kółka miłośników sztuki, stowarzyszenia twórczości amatorskiej, organizuje miejsca i czas spotkań. Animator kultury planuje także działalność kulturalną na swoim terenie, sporządza kalendarium kolejnych imprez. Stara się pozyskiwać sponsorów organizowanych imprez. Udziela pomocy prawnej, organizacyjnej i technicznej oraz repertuarowej działaczom społecznym, zespołom twórczym, edukacyjnym i innym działającym w środowisku lokalnym. 

W trakcie studiów:
Program zajęć obejmuje kształcenie w zakresie kultury i sztuki współczesnej (m.in. historia sztuki, filozofia kultury, antropologia kulturowa, media), w zakresie projektów twórczych o charakterze animacyjnym i edukacyjnym (m.in. interwencje artystyczne, animacja kultury, animacja środowiskowa, marketing i promocja sztuki) oraz rozwijanie umiejętności twórczych w wybranych obszarach sztuk plastycznych.
 
Po studiach:
Przykładowe miejsca pracy absolwentów Animacji kultury:
- Samorządy lokalne;
- Stowarzyszenia i organizacje społeczne;
- Domy i ośrodki kultury;
- Świąteczne ośrodki wypoczynku;
- Instytucje wychowawcze i opiekuńcze, ośrodki resocjalizacji, organizacje młodzieżowe;
- Domy parafialne i wspólnoty wyznaniowe;
- Amatorski ruch artystyczny;
- Lokalne stacje telewizyjne;
- Agencje dokumentacji życia społecznego i kulturalnego;
- Warsztaty terapii zajęciowej.
 

Komentarze obsługiwane przez CComment