Kierunek adresowany jest do wszystkich osób, które chcą związać swoją, przyszłą karierę zawodową z praktyką biznesową, zarówno w formie pracy najemnej w przedsiębiorstwach, jak i prowadząc własną działalność gospodarczą. Studenci będą mogli zdobyć rozległą wiedzę z zakresu metodyki analizowania sytuacji rynkowej, konkurencyjnej i finansowej przedsiębiorstwa czy sposobów budowy modeli biznesowych. Jeśli chcecie zdobyć przekrojową wiedzę i umiejętności praktyczne z dziedziny współczesnego biznesu, to studia na tym kierunku są dla Was doskonałym rozwiązaniem.

W trakcie studiów:
Zajęcia w ramach studiów na tym kierunku odbywają się przy wykorzystaniu nowoczesnych i efektywnych metod dydaktycznych - symulacji komputerowych, analiz problemów, konwersatoriów oraz warsztatów. Wiele zajęć praktycznych prowadzonych jest przez doświadczonych praktyków, którzy przekazują studentom cenną wiedzę i pomagają poszerzyć kluczowe umiejętności. Dzięki temu absolwenci Analizy i zarządzania w biznesie są doskonale przygotowani do wejścia na współczesny rynek pracy. 
Wybrane przedmioty realizowane w trakcie studiów: 
-Narzędzia informatyczne w zarządzaniu
-Podstawy marketingu
-Podstawy zarządzania procesami operacyjnymi
-Prawo cywilne i handlowe
-Matematyka i statystyka w zarządzaniu
-Analiza finansowa przedsiębiorstwa
-Analiza branży i pozycji konkurencyjnej biznesu
-Psychologia biznesu
-Analiza kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa
-Metody optymalizacyjne w zarządzaniu
-Podstawy działalności biznesowej
-Podstawy zarządzania
-Ekonomia
-Podstawy marketingu
Kierunek Analiza i zarządzanie w biznesie realizowany jest wyłącznie na poziomie studiów I stopnia (studiów licencjackich), w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. 

Po studiach:
Rozległa wiedza teoretyczna i praktyczne umiejętności związane z obszarem analiz i zarządzania pozwalają na łatwe odnalezienie się na współczesnym rynku pracy. Absolwenci tego kierunku znajdą zatrudnienia na samodzielnych stanowiskach związanych z analityką biznesową i procesem zarządzania. Znajdą oni zatrudnienie w firmach z wielu sektorów gospodarki, m.in.: w sektorze finansowym i usługowym (np. firmach konsultingowych). Absolwenci będą mogli również kontynuować naukę na studiach II stopnia, na wybranym przez siebie kierunku związanym z analityką biznesową, zarządzaniem, etc.

Komentarze obsługiwane przez CComment