Studia łączą wiedzę z zakresu diagnostyki żywności i środowiska wodnego. Po pierwszym roku studiów student wybiera ścieżkę kształcenia o odrębnym programie i realizuje standardy dla kierunku Technologia Żywności i Żywienie człowieka albo dla kierunku Rybactwo. Kierunek ten jest przeznaczony dla osób, które z jeden strony wykazują zainteresowanie zagadnieniami dietetycznymi i żywnościowymi, a z drugiej chciałby zdobyć wiedzę z zakresu technik ochrony środowiska. Chcesz wiedzieć więcej na temat Analityki żywności i środowiska wodnego? Zachęcamy do dalszej lektury! 

W trakcie studiów:

W programie studiów znajdzie się takie przedmioty jak: sieciowe techniki informatyczne, morfometria i ultrastruktura zwierząt, ekologia i ochrona środowiska, analiza chemiczna produktów żywnościowych, wpływ czynników agresji środowiska na organizm, parazytologia, czy technologia i metody badania produktów roślinnych i mięsnych.

Po studiach:

Absolwent znajdzie pracę:
- w laboratoriach zakładów przetwórstwa żywności,
- w stacjach sanitarno-epidemiologicznych,
- w zakładach higieny weterynaryjnej,
- przy wykonywaniu analiz żywności, surowców i produktów żywnościowych,
- przy badaniu środowisk wodnych i lądowych, w stopniu pozwalającym na diagnozowanie zjawisk zachodzących w tych obszarach,
- w kształtowaniu jakości w przemyśle spożywczym.

Komentarze obsługiwane przez CComment