Studiowanie amerykanistyki związane jest przede wszystkim z poznawaniem tematyki związanej ze społeczeństwami i państwami amerykańskimi, funkcjonującymi historycznie i współcześnie na obszarze Ameryki Północnej oraz Ameryki Łacińskiej. Studia oferują rozszerzoną wiedzę odnoszącą się do różnorodnych zagadnień społecznych, migracyjnych i etnicznych, analizując je zarówno w ujęciu historycznym, jak i współczesnym. Jeśli chcesz rozpocząć ciekawe studia społeczne, a dodatkowo nauczyć się języka, być może są to studia dla Ciebie! Zainteresowany?

W trakcie studiów:
Podczas studiów poznać można m.in. historię państw Ameryki Północnej i Ameryki Łacińskiej, specyfikę społeczeństw amerykańskich, zagadnień społecznych, politycznych, kulturowych i prawnych związanych z problematyką latynoamerykańską i Ameryki Północnej. Jednocześnie uzyska podstawową wiedzę w zakresie nauk społecznych, uczestnicząc w takich modułach, jak socjologia, wstęp do nauki o państwie i prawie, podstawy ekonomii i zarządzania, komunikowanie międzykulturowe czy public relations.

Po studiach:
Absolwent amerykanistyki ma szansę wykorzystać swoje umiejętności w:
- samorządzie,
- organizacji publicznych i trzeciego sektora (NGO)
- instytucjach i placówkach kulturalnych,
- instytucjach państwowych,
- administracji rządowej.

Komentarze obsługiwane przez CComment