×

Uwaga

Could not instantiate mail function.

Agrochemia to unikatowy interdyscyplinarny kierunek studiów, który pozwala wykorzystywać największe zalety chemii w procesach oddziaływania związków chemicznych zachodzących w glebie i roślinach oraz w hodowli zwierząt. Agrochemia ma na celu zwiększenia urodzajności gleby, zwiększenie plonów i poprawy jakości produktów rolnych. Absolwent będzie posiadał wiedzę z zakresu nauk chemicznych i rolniczych, która pozwoli mu ją praktycznie wykorzystać i rozwijać w pracy zawodowej. Studenci z powodzeniem znajdą pracę w firmach specjalizujących się w produkcji rozwiązań dla rolnictwa. 

Sprawdź studia na podobnych kierunkach:
Rolnictwo
Chemia

W trakcie studiów:

W szczególności będzie potrafił projektować, otrzymywać, analizować, charakteryzować i bezpiecznie stosować wyroby chemiczne w różnych gałęziach rolnictwa, zagospodarowywać odpady powstałe w trakcie produkcji rolnej oraz promować zrównoważony rozwój i funkcjonowanie infrastruktury rolniczej. Nabędzie również umiejętności w zakresie zarządzania i nadzoru produkcją środków ochrony roślin, nawozów i innych chemikaliów stosowanych w rolnictwie.

Po studiach:
Absolwent po studiach znajdzie pracę w:
- w zakładach produkujących substancje i preparaty chemiczne dla rolnictwa,
- laboratoriach kontrolnych i diagnostycznych w obszarze agrochemii,
- instytucjach administracji rządowej i samorządowej związanej z rolnictwem i środowiskiem przyrodniczym,
- może prowadzić działalność gospodarczą w obszarze styku chemii z rolnictwem.

Komentarze obsługiwane przez CComment