Agrobiotechnologia, czyli biotechnologia w rolnictwie jest tą częścią biotechnologii, która zajmuje się badaniami i wykorzystaniem uzyskanych rezultatów tych badań w hodowli zwierząt i roślin. Często przez studentów określana mianem zielonej biotechnologii. Kandydaci na ten kierunek winni interesować się biologią, genetyką oraz podstawami bioinżynierii.
W trakcie studiów:
Absolwenci tego kierunku uzyskają teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu biologii molekularnej, fizjologii i genetyki, która jest niezbędna do rozwiązywania problemów związanych z unowocześnieniem produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz wykorzystania metabolitów i procesów biochemicznych w przemyśle i analityce.

Po studiach:
Absolwent kierunku Agrobiotechnologia po studiach znajdzie pracę w:
- rolniczych instytutach naukowych,
- laboratoriach badawczych,
- laboratoriach kontrolnych i diagnostycznych,
- wyższych uczelniach,
- firmach zajmujących się produkcją i obrotem materiałem nasiennym,
- gospodarstwach rolniczych,
- stacjach hodowli roślin,
- firmach hodowlanych,
- doradztwie rolniczym.
{eduquery id=440|citydetection=Y|provincedetection=Y|template=3}
  {eduquery id=440|provincedetection=Y|card=Y|priority=2|size=1} {eduquery id=440|provincedetection=Y|card=Y|priority=1|size=1} {eduquery_other1}

Komentarze obsługiwane przez CComment