Agrobiochemia to kierunek, który pozwoli na zdobycie wiedzy niezbędnej do zrozumienia mechanizmów działania i racjonalnego stosowania środków chemicznych w rolnictwie (nawozy, środki ochrony roślin) oraz szeroko rozumianej ochrony środowiska rolniczego.

W trakcie studiów:

Przedmioty realizowane podczas studiów: bezpieczeństwo i higiena pracy, chemia ogólna, chemiczne podstawy procesów życiowych, fizyka, matematyka, informatyka, przysposobienie biblioteczne, chemiczne podstawy ekologii, wychowanie fizyczne, botanika, chemia analityczna, chemia fizyczna, chemia organiczna, chemia teoretyczna, biochemia, chemia nieorganiczna, gleboznawstwo, krystalografia, mikrobiologia, technologia chemiczna, technologia nawozów naturalnych.

 

Po studiach:

Uzyskuje się wykształcenie w zakresie niezbędnym do racjonalnego stosowania chemii w rolnictwie (nawożenia, ochrony roślin) oraz szeroko rozumianej ochrony środowiska rolniczego (monitorowanie jakości gleby, wody, żywności), przygotowanie do podjęcia pracy w stacjach chemiczno-rolniczych, laboratoriach biologicznych i placówkach pracujących na rzecz rolnictwa, uprawnienia do nauczania chemii w szkołach po uzupełnieniu wykształcenia o blok przedmiotów pedagogicznych.

{eduquery id=517|citydetection=Y|provincedetection=Y|template=3}
  {eduquery id=517|provincedetection=Y|card=Y|priority=2|size=1} {eduquery id=517|provincedetection=Y|card=Y|priority=1|size=1} {eduquery_other1}

Komentarze obsługiwane przez CComment