×

Uwaga

Could not instantiate mail function.
Studiowanie tej specjalności ma przybliżyć studentom bieżące problemy i trendy w sektorze turystyki międzynarodowej, zapoznać ich z metodami administrowania instytucjami rekreacji i turystyki. Umożliwia ona zdobycie profesjonalnych kwalifikacji menadżerskich, niezbędnych do zarządzania podmiotami gospodarczymi działającymi w branży turystycznej. Studenci mają możliwość poznania specyfiki zjawisk występujących w turystyce, a także procedury związane z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej w  branży turystycznej w warunkach postępującej integracji w skali globalnej i regionalnej.
 

Najczęściej wykładane przedmioty:
Podstawy turystyki, Podstawy hotelarstwa, Marketing i promocja usług turystycznych, Etyka, Prawo w turystyce i hotelarstwie, Komunikacja interpersonalna, Finansowanie działalności turystycznej, Fundusze Unii Europejskiej, Agroturystyka, Organizacja turystki w Polsce i Unii Europejskiej, Zarządzanie personelem, Podstawy psychologii, BHP w turystyce, Umowy w turystyce, System motywacji i kontroli pracy, Zasoby turystyczne Polski, Prawo pracy, Zamówienia publiczne, Promocja i reklama w turystyce, Obsługa ruchu turystycznego, Technologia informacyjna w hotelarstwie i gastronomii, Zarządzanie jakością w turystyce, Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym, Geografia turystyczna, Zagospodarowanie turystyczne, Strategie rozwoju turystyki, Planowanie i realizacja imprez turystycznych, Negocjacje w turystyce.
 
Po studiach:
Absolwent tej specjalności może znaleźć zatrudnienie jako:
* organizator usług hotelarskich,
* recepcjonista,
* menadżer obiektu hotelarskiego (hotelu, pensjonatu),
* agent turystyczny,
* pracownik biura podróży,
* pracownik informacji turystycznej,
* pracownik administracji samorządowej w działach referatów ds. turystyki, promocji miast, biura organizacji imprez,
* pracownik organizacji społecznych w Regionalnych i Lokalnych Organizacjach Turystycznych.

Komentarze obsługiwane przez CComment