Studia z zakresu administrowania bezpieczeństwem to znajomość funkcjonowania organów porządku publicznego oraz prawnej ochrony osób i mienia. W trakcie nauki poszerza się zdolność strategicznego planowania, co stanowi podstawę prognozowania i prewencji w środowisku przestępczym. Studenci poznają również zasady bezpieczeństwa w komunikacji i transporcie, a także sposób działania administracyjnego w sytuacjach kryzysowych.


Najczęściej wykładane przedmioty:
Prawo konstytucyjne, Prawo administracyjne, celne, ubezpieczeniowe, gospodarcze, Prawo i postępowanie karne, Socjologia, Psychologia, Etyka zawodowa, Ekonomia, Polityka obronności państwa, Prawo wykroczeń, Kryminalistyka, Kryminologia, Działalność administracji w stanach zagrożenia, Administracja bezpieczeństwa publicznego w Polsce, Prawo dyscyplinarne służb mundurowych, Prawo karne wykonawcze, Przestępstwa i wykroczenia gospodarcze, Zagrożenia ekologiczne w Europie, Wspólnotowa polityka bezpieczeństwa, Europejski system praw człowieka.

Po studiach:
Absolwent może znaleźć zatrudnienie w sztabach kryzysowych zajmujących się utrzymaniem porządku publicznego, takich jak:
- Policja
- jednostki ochrony cywilnej 
- Państwowa Straż Pożarna
- Straż Miejska i Gminna
- Żandarmeria Wojskowa
- Straż Graniczna
- Straż Ochrony Kolei
- Inspekcja Ochrony Środowiska
- inspekcje sanitarne i handlowe.

Komentarze obsługiwane przez CComment