Praca w administracji to nie tylko przerzucanie i porządkowanie dokumentów. Jako wysoce wykwalifikowany pracownik administracyjny możesz mieć realny wpływ na rozwiązywanie problemów i funkcjonowanie organizacji. Jak takie kwalifikacje zdobyć? Podstawą są studia na renomowanej uczelni. Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego możesz studiować Administrację w trybie niestacjonarnym. To świetny sposób na połączenie pracy i studiów!


Administracja to bardzo często wybierany kierunek nauki. Istnieje przynajmniej kilka bardzo istotnych zalet tych studiów. Absolwent Administracji zna problematykę zarządzania, łatwo mu więc przejść od teorii do praktyki. Studia te umożliwiają poznanie podstaw prawa, którego znajomość jest niezbędna nie tylko w urzędach publicznych, ale także w prywatnych firmach i przedsiębiorstwach. Studenci tego kierunku poznają specyfikę pracy biurowej, co czyni ich idealnymi kandydatami na różne stanowiska związane z przetwarzaniem danych, zarządzaniem kadrami.


Czego uczyć się w szkole średniej, aby dostać się na Administrację?

Wszystko zależy od tego, jaką uczelnię zamierzasz wybrać. Niektóre z nich mają bardzo złożone procedury rekrutacyjne, ponieważ o jedno miejsce ubiega się kilku kandydatów. Inne uczelnie nie zwracają uwagi na treść świadectwa maturalnego, przyjmując wszystkich kandydatów. Niezależnie sposobu rekrutacji można mieć pewność, że w trakcie studiów przyda się wiedza z przedmiotów takich jak:
  • matematyka
  • historia
  • wiedza o społeczeństwie
  • język polski
  • języki obce

Jak przebiega nauka na Administracji?

Studenci uczą się w ramach wykładów, seminariów, ćwiczeń i konwersatoriów. Trzeba pamiętać, że współczesna administracja opiera się na systemach komputerowych, dlatego pewna część zajęć odbywa się w pracowniach informatycznych. Studenci muszą opanować różne gałęzie prawa, problematykę zarządzania, rachunkowość i finanse oraz mechanizmy związane z obecnością Polski w Unii Europejskiej.

Czy łatwo jest znaleźć pracę po Administracji?

Doświadczenia licznych absolwentów tego kierunku pokazują, że choć stosunkowo nie trudno jest otrzymać etat, nie zawsze okazuje się on spełnieniem marzeń. Na rynku pracy jest bardzo wiele osób, które ukończyły Administrację. Można więc uznać, że konkurencja jest znaczna. W tym kontekście trzeba stwierdzić, że dość trudno poruszać się szybko po ścieżkach awansu zawodowego i w krótkim czasie zyskać satysfakcjonujące zarobki i wysoką pozycję.

Komentarze obsługiwane przez CComment