Najnowsze artykuły

loading...
Najnowsze artykuły

Kierunki pod lupą w obiektywie kamery

upwr logoBiotechnologia na całym świecie intensywnie rozwija się na styku nauki i biznesu. Studia na biotechnologii stosowanej roślin przygotowują do wykorzystania biotechnologii w “zielonej gospodarce”. Metody biotechnologiczne są także wykorzystywane w medycynie roślin. Oba kierunki znajdziesz na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

Gdzie pracują absolwenci?

Absolwenci obu kierunków są specjalistami w swoim fachu. Zarówno medycyna roślin jak i biotechnologia stosowana roślin to kierunki „młode”, prowadzone na UP we Wrocławiu zaledwie od kilku lat. Oba programy kształcenia powstały jako odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy. Firmy specjalizujące się w branży biotechnologicznej i pokrewnej potrzebują wykwalifikowanych specjalistów, którzy oprócz podstawowych umiejętności, podczas studiów nabyli specjalistyczną wiedzę. Po biotechnologii stosowanej roślin absolwenci mogą podjąć zatrudnienie jako samodzielni specjaliści w:
 • w laboratoriach biotechnologicznych zajmujących się hodowlą nowych odmian roślin,
 • w laboratoriach zajmujących się mikrorozmnażaniem roślin użytkowych,
 • w firmach hodowlano-nasiennych w kraju i zagranicą,
 • jednostkach Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa,
 • w bankach genów,
 • jednostkach odpowiedzialnych za kontrolę materiałów nasiennych i szkółkarskich,
 • w placówkach użyteczności publicznej, administracji samorządowej i państwowej, usługach i doradztwie, w których jest wymagana wiedza z zakresu biotechnologii roślin.

Absolwenci medycyny roślin są świetnie przygotowani do pracy w urzędach administracji rządowej i samorządowej związanej z sektorem rolnym, w doradztwie rolniczym, w przedsiębiorstwach zajmujących się skupem i obrotem płodów rolnych, a także prowadzenia gospodarstw rolniczych. Znajdują również zatrudnienie wszędzie tam, gdzie przeprowadzane są inspekcje ochrony roślin: stacjach oceny odmian, organizacjach ekologicznych i stowarzyszeniach producentów. Uzyskane wykształcenie pozwala również absolwentom na pracę w instytucjach naukowo-badawczych, ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz w szkolnictwie podstawowym, średnim i wyższym.
kpl 4

Praktyka to podstawa

Praktyki na kierunku biotechnologia roślin są realizowane ze współpracy z firmami i przedsiębiorstwami, które specjalizują się w produkcji roślinnej oraz, często, działają na rynku międzynarodowym, m. in w:
 • KWS Lochow Polska Sp. z.o.o. - firma specjalizuje się w hodowli oraz produkcji materiału siewnego zbóż, świadczy usługi na terenie całej Europy, a także USA,
 • Małopolskiej Hodowli Roślin Sp. z o.o. Oddział w Kobierzycach,
 • Kutnowska Hodowli Buraka Cukrowego Sp. z o.o.
Podczas studiów pierwszego stopnia na kierunku medycyna roślin studenci odbywają w sumie dwa miesiące praktyk. Pierwsza, miesięczna praktyka odbywa się po czwartym semestrze i ma charakter produkcyjny. W jej trakcie studenci poznają sposoby uprawy roślin rolniczych oraz ogrodniczych. Druga praktyka po 6 semestrze ma charakter specjalistyczny i odbywa się w wybranych instytucjach związanych z szeroko pojętą ochroną roślin.
kpl 1

Czego się nauczysz?

Biotechnologia stosowana roślin jest nowym kierunkiem studiów inżynierskich. Od rekrutacji na rok akademicki 2017/2018 absolwenci studiów pierwszego stopnia będą mogli wybrać ten kierunek również na studiach magisterskich. Czego uczą się studenci tego kierunku? Program studiów został stworzony tak, aby studenci poznali nowoczesne technologie i techniki wykorzystywane do rozmnażania roślin metodą in vitro. W trakcie nauki słuchacze kierunku biotechnologia stosowana roślin dowiadują się wszystkiego na temat efektywnych sposobów hodowli i produkcji roślin użytkowych rolniczo: w tym warzywnych, sadowniczych, ozdobnych. Dodatkowe treści dotyczą specjalistycznych zagadnień ochrony roślin, a także ochrony środowiska. W trakcie studiów studenci dowiadują się wszystkiego, co dotyczy biotechnologicznych metod doskonalenia roślin uprawnych oraz ich produkcji. Co bardzo istotne, część programu dotyczy przepisów prawnych regulujących przemysł biotechnologiczny, w tym także monitoringu produktów GMO.
kpl 3Medycyna roślin to nowy kierunek studiów, który jest prowadzony od roku akademickiego 2015/2016. Kandydaci mogą wybierać ten kierunek jako studia pierwszego oraz drugiego stopnia. Program studiów dzieli się na trzy bloki przedmiotów: podstawowych, kierunkowych oraz fakultatywnych. Przedmioty podstawowe obejmują wiedzę z zakresu: botaniki, genetyki, chemii i biochemii, fizjologii roślin oraz mikrobiologii, a także ekonomii.

Grupa przedmiotów kierunkowych dotyczy treści w zakresie:
 • integrowanej uprawy roślin rolniczych i ogrodniczych,
 • chorób i szkodników roślin rolniczych, ogrodniczych i pozarolniczych
 • diagnostyki, szkodliwości oraz możliwości regulowania zachwaszczenia,
 • technik ochrony roślin i komputerowego wspierania decyzji,
 • znaczenia biotechnologii w ochronie roślin,
 • monitoringu agrofagów,
 • ekonomiki ochrony roślin,
 • doradztwa i metod szkoleń w ochronie roślin.

Ponadto, studenci mają możliwość indywidualnego modyfikowania programu studiów poprzez wybór przedmiotów fakultatywnych. Obecnie jest to 40 przedmiotów, które dotyczą takich zagadnień jak:
 • nauki przyrodnicze w ochronie roślin,
 • nowe technologie w produkcji roślinnej,
 • środowisko a zdrowotność roślin,
 • ochrona roślin na terenach nierolniczych,
 • finansowego wsparcia rolnictwa i obszarów wiejskich.
kpl 2


Chcesz wiedzieć więcej na temat Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu?

Komentarze obsługiwane przez CComment

Jak wybrać kierunek studiów?

Najpopularniejsze kierunki studiów

Nowe kierunki studiów

loading...
Nowe kierunki studiów