Uniwersytet Warszawski Wydział Polonistyki Instytut Polonistyki Stosowanej

adres:
 ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
 00-927 Warszawa
 Warszawa
 mazowieckie

kontakt:
 tel. 225520374

www.ips.polon.uw.edu.pl


Oferta edukacyjna

Logopedia ogólna i kliniczna
Logopedia ogólna i kliniczna to jeden z najbardziej interdyscyplinarnych kierunków studiów na Wydziale Polonistyki. Ale... czy wiesz, kim jest logopeda? To osoba, która pracuje z ludźmi i dla ludzi - ma kontakt z dziećmi (od noworodków poczynając) i dorosłymi. Logopedów znajdziesz w przedszkolu, szkole, poradni pedagogiczno-psychologicznej, placówkach specjalistycznych, szpitalu, teatrze, telewizji, radiu, a nawet ... w firmach zajmujących się szkoleniami dla biznesu.
Jeśli nadal sądzisz, że logopeda zajmuje się tylko i wyłącznie korygowaniem nieprawidłowej wymowy głosek - czas zrewidować ten pogląd. Przedmiotem logopedii jest kształtowanie prawidłowej MOWY, czyli czynności rozumienia i mówienia, posługiwania się językiem do celów komunikacyjnych, a nie tylko WYMOWY (artykulacji).

Logopeda to specjalista, którego zadaniem jest stymulowanie rozwoju mowy, korygowanie jej nieprawidłowości, nauczania w przypadku jej braku lub utraty (w tym celu współpracuje z lekarzami i psychologami). Ponadto logopeda zajmuje się zaburzeniami głosu (dlatego często współpracuje z foniatrą), słuchu (razem z audiologiem), czytania i pisania (tworząc zespół z pedagogiem i psychologiem). A to jeszcze nie wszystko.
Studiując Logopedię ogólną i kliniczną na UW, poznasz wszystkie możliwości, jakie daje ukończenie tego wyjątkowego kierunku.

W trakcie studiów nie będzie czasu na nudę. W programie zajęć na pierwszym stopniu znajdują się przedmioty z zakresu logopedii, językoznawstwa, psychologii, pedagogiki, medycyny oraz prawa medycznego i oświatowego. Co więcej, studenci wybierają z dwóch specjalizacji: nauczycielską lub glottodydaktyczną, a to oznacza, że ich kwalifikacje są jeszcze wyższe. Na drugim stopniu studiów przedmioty mają charakter bardziej specjalistyczny, dlatego przeważają zajęcia z zakresu logopedii i medycyny. Podczas całego okresie nauki Studenci mają kontakt z wieloma specjalistami z różnych dziedzin, którzy w teorii i praktyce przedstawiają zagadnienia potrzebne w pracy logopedy. Wykładowcami są doświadczeni logopedzi oraz wybitni językoznawcy, psychologowie i pedagodzy z Uniwersytetu Warszawskiego oraz profesorowie i doktorzy z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Studentów pragnących sprawdzić swoją wiedzę oraz umiejętności w praktyce, zapraszamy m.in. do Naukowego Koła Logopedycznego UW, które corocznie organizuje swoje stoisko na Pikniku Naukowym.

Pod lupą

Logopedia ogólna i kliniczna w Instytucie Polonistyki Stosowanej Wydziału Polonistyki UW
Logopedia ogólna i kliniczna to jeden z najbardziej interdyscyplinarnych kierunków studiów na Wydziale Polonistyki. Ale czy wiesz, kim jest logopeda? To osoba, która pracuje z ludżmi i dla ludzi - ma kontakt z dziećmi (od noworodków poczynając) i dorosłymi. Logopedów znajdziesz w przedszkolu, szkole, poradni pedagogiczno-psychologicznej, placówkach specjalistycznych, szpitalu, teatrze, telewizji, radiu, a nawet w firmach zajmujących się szkoleniami dla biznesu.