Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu


  Al. IX Wieków Kielc 19
 25-317 Kielce
 Kielce
 swietokrzyskie

tel. 413496960

wnoz.ujk.edu.pl