Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Nauk o Zdrowiu


Al. IX Wieków Kielc 19
25-317 Kielce
Kielce
świętokrzyskie

tel. 413496960

www.wnoz.ujk.edu.pl