Menu

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Bielski Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny


ul. Dworkowa 5
43-300 Bielsko-Biała
Bielsko-Biała
woj. slaskie

tel. 338138561

www.bond.ue.katowice.pl