Politechnika Lubelska


ul. Nadbystrzycka 38d
20-618 Lublin
Lublin
woj. lubelskie

tel. 815366622

www.pollub.pl


Opis

Projekt Inżynier z gwarancją jakości - dostosowanie oferty Politechniki Lubelskiej do wymagań europejskiego rynku pracy jest realizowany w okresie od 15 stycznia 2014 do 30 czerwca 2015r. Projekt ten Politechnika Lubelska realizuje wspólnie z Uniwersytetem w Žilinie (UZ) na Słowacji.

W ramach projektu na drugim stopniu kształcenia (magisterskim) otwarto na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej, od semestru letniego roku akademickiego 2014/15, w ramach kierunku mechanika i budowa maszyn nową specjalność Mechanical Engineering. Zajęcia na tej specjalności prowadzone będą w języku angielskim. Dodatkowo studenci tej specjalności, poza obowiązkowymi zajęciami, będą uczestniczyli w przeszkoleniu z programu MATLAB oraz otrzymają translatory językowe. Zapraszamy na studia. Więcej informacji na stronie projektu.

 

www.igj.pollub.pl/pl