Politechnika Lubelska


ul. Nadbystrzycka 38d
20-618 Lublin
Lublin
woj. lubelskie

tel. 815366622

www.pollub.pl


Opis

Projekt Inżynier z gwarancją jakości - dostosowanie oferty Politechniki Lubelskiej do wymagań europejskiego rynku pracy jest realizowany w okresie od 15 stycznia 2014 do 30 czerwca 2015 r. Projekt ten Politechnika Lubelska realizuje wspólnie z Uniwersytetem w Žilinie (UZ) na Słowacji.

 

W ramach projektu na drugim stopniu kształcenia (magisterskim) otwarto na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej, na kierunku mechanika i budowa maszyn nową specjalność Mechanical Engineering prowadzoną w języku angielskim. Studenci tej specjalności, poza obowiązkowymi zajęciami, będą uczestniczyli w przeszkoleniu z programu MATLAB oraz otrzymają translatory językowe.

 

Dla studentów pierwszego stopnia (inżynierskiego) kierunku mechanika i budowa maszyn uczestniczących w projekcie prowadzone są specjalistyczne warsztaty przez praktyków - dydaktyków z Uczelni Partnerskiej. Warsztaty te mają na celu pomoc przyszłym inżynierom w przełamywaniu oraz pokonywaniu różnorodnych barier występujących na współczesnym europejskim rynku pracy.

 

Więcej informacji na stronie projektu.
www.igj.pollub.pl/pl