Politechnika Lubelska


ul. Nadbystrzycka 38d
20-618 Lublin
Lublin
woj. lubelskie

tel. 815366622

www.pollub.pl


Opis

W ramach projektu realizowane są następujące zadania:

 

Do oferty dydaktycznej Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej wprowadzono nową specjalność Mechanical Engineering w języku angielskim na II stopniu kształcenia kierunku Mechanika I Budowa Maszyn. Specjalność tą opracowano w oparciu o wnioski wynikające z raportów z paneli dyskusyjnych z pracodawcami oraz o dobre praktyki Uniwersytetu w Żylinie (Partnera Projektu).

 

Od semestru zimowego roku akademickiego 2014/2015 prowadzone będą przedmioty dodatkowe - warsztaty w języku angielskim dla studentów I stopnia, kierunku MiBM, stworzone na bazie doświadczeń Partnera ze Słowacji.

 

Studenci kierunku MiBM odbyli 3-miesięczne staże przemysłowe w wybranych firmach na Słowacji. Celem staży było przełamanie barier kulturowych oraz zdobycie umiejętności praktycznych w międzynarodowym środowisku pracy.

 

Przygotowano otwarcie nowych studiów podyplomowych w języku angielskim wg. metody blended-learning pn. Virtual Prototyping. Program studiów skierowany będzie do osób spoza społeczności akademickiej. Zajęcia stacjonarne prowadzone będą w sposób równościowy i niestereotypowy w weekendy. E-learning pozwoli na elastyczny sposób przyswajania wiedzy, istotny np. w przypadku kobiet posiadających małe dzieci.

 

www.igj.pollub.pl/pl