Menu

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Kolegium Licencjackie w Białej Podlaskiej


ul. Piłsudskiego 24
21-500 Biała Podlaska
Biała Podlaska
woj. lubelskie

tel. 833426966

www.umcsbp.pl